Onderzoek CBS: stijging lokale lasten beperkt


De opbrengst van de reinigingsheffing is nagenoeg onveranderd, de opbrengst van de rioolheffing stijgt minder hard dan voorspeld en de landelijke OZB-opbrengst blijft onder de macronorm. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden voor 2011.

Rioolheffing

Uit het CBS-onderzoek blijkt dat de rioolheffing minder hard stijgt dan Rioned in 2005 in een rapport voorspelde. Volgens Rioned zou de rioolheffing in de periode 2006-2015 met 7 tot 8 % per jaar stijgen. De CBS-cijfers wijzen nu uit dat de heffing minder hard stijgt dan Rioned voorspeldde. Al vanaf 2007 stijgen de opbrengsten uit de rioolheffing elk jaar minder hard. Dit komt vooral doordat steeds meer gemeenten de kosten van het riool bijna volledig dekken uit de opbrengst van de rioolheffing.

Macronorm

Uit het onderzoek komt, evenals als eerder deze week uit het het COELO-onderzoek, naar voren dat de ontwikkeling van de opbrengst van de onroerendzaakbelasting (OZB) onder de macronorm blijft. Opnieuw is er dus sprake van een gematigde lastenverhoging. Hiermee is voor het tweede achtereenvolgende jaar voldaan aan de norm van gematigde lastenontwikkeling die het rijk aan gemeenten stelt. Ook in economische moeilijke tijden blijken gemeenten de lokale lastenstijging voor hun burgers te beperken.

Reinigingsheffing

De opbrengst van de reinigingsheffing is nagenoeg onveranderd. Dit komt doordat veel gemeenten bespaard hebben op de kosten van afvalinzameling en –verwerking en dat voordeel doorgeven aan de burgers.

bron : CBS
comments powered by Disqus