Waarde woning bij masten Brandevoort lager


HELMOND - Bewoners in de buurt van de hoogspanningsmasten in Brandevoort hebben met succes bezwaar gemaakt tegen de vastgestelde waarde van hun woning op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Ze melden een waardeverlaging van hun woningen die varieert van 35.000 tot 80.000 euro per appartement.

Dat komt neer op een verlaging van de aanslag voor onroerendezaakbelasting (OZB) met een bedrag tussen 35 en 81 euro per gezinshoofd.

Het gaat om 59 bewoners die zijn aangesloten bij de Vereniging van Eigenaren van een woongebouw aan de Biezenlaan. Ze hadden in hun bezwaarschrift de nabijheid van de hoogspanningsleidingen aangevoerd als belangrijk argument voor waardevermindering van hun woning. De waarde van de woningen wordt bepaald aan de hand van de verkoopwaarde van vergelijkbare woningen. De gemeente Helmond kon donderdag niet zeggen hoe uitzonderlijk de waardedaling in Brandevoort is.

Gemiddeld is de woningwaarde in Helmond bij de laatste hertaxatie met twee procent gedaald. Het gaat om een waardebepaling op 1 januari 2010 ten opzichte van een jaar eerder. Voor de gemiddelde belastingbetaler brengt de waardedaling geen voordeel met zich mee op de aanslag voor de onroerendezaakbelasting.

De gemeente heeft in haar begroting voor 2011 al rekening gehouden met de waardedaling van de woningen. Om de gemeentelijke inkomsten op peil te houden, heeft de gemeente daarom de OZB-tarieven verhoogd met 0,8 procent. Voor andere panden dan woningen bedraagt de waardedaling in Helmond gemiddeld één procent. Het gaat dan om bijvoorbeeld scholen, kantoren, winkels en andere bedrijfspanden.

Een deel van de aanslagbiljetten wordt vrijdag verspreid. De rest volgt op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari. Op deze aanslagen staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld.

De gemeente Helmond heeft een totaalopbrengst uit OZB geraamd van 15.130.000 euro

bron : ED
comments powered by Disqus