Waterschap mogelijk naar SaBeWa


MIDDELBURG - Het waterschap onderzoekt toetreding tot SaBeWa. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Tholen dat zich richt op het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Als waterschap Scheldestromen toetreedt zullen ook de waterschapsbelastingen door dit samenwerkingsverband geheven en ingevorderd worden. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre toetreding van het waterschap schaalvoordelen oplevert door ondermeer efficiënter te werken.

De samenwerking zou in 2013 zijn beslag moeten krijgen.

bron : Zeeuwse Regio
comments powered by Disqus