Lagere belastingen!


AMSTERDAM - De jaarlijkse Waardebeschikking onroerende zaken (woz) is een van de grootste ergernissen van eigenaren van panden en woningen. De woz leidt tot een grote papierwinkel, bergen rechtspraak, is onbegrijpelijk en bergt een grote ongelijkheid in zich. Allemaal zaken die we in ons land niet meer willen, althans dat is mijn mening, maar ik geloof ook van de huidige regering. Belastingheffing moet eenvoudiger en rechtvaardiger kunnen.


Achteraf beschouwd is de woz een grote mislukking en daarvan moeten we af. Er zijn heus wel andere manieren om belastingen te heffen en indien nodig de waarde van panden en woningen vast te stellen.

De woz dient als basis (grondslag) voor vele gemeentelijke, rijksbelastingen en waterschapsheffingen. Het principe bij belastingen dat de grondslag voor de belastingbetaler begrijpelijk moet zijn, wordt bij de woz met grote voeten getreden.

Hoe kan ik namelijk uitleggen aan eigenaren van panden en woningen op die ellendige erfpachtgrond, dat voor de woz een waarde geldt alsof de woning op eigen grond staat? Als de woning is verhuurd, geldt de waarde leeg en onverhuurd, dus leeg te verkopen als appartementsrecht gesplitst, ook als dat niet zo is?

Maak bezwaar

Nu de woz jaarlijks op uw deurmat valt, kunt u daartegen ook jaarlijks bezwaar maken. Doe dat ook: eerst bij de gemeente, daarna bij rechtbank of gerechtshof. Dat kan zonder advocaat en sinds kort zonder een bezwaardrempel, de zogenaamde Fierensmarge.

Dit Tweede Kamerlid van de PvdA had deze bezwaardrempel bedacht om het aantal bezwaarschriften tegen een te hoge woz-waarde te verminderen. Gelukkig heeft de Hoge Raad een streep door deze bezwaardrempel gehaald en kunt u bezwaar maken tegen ieder waardeverschil in uw voordeel dat u maar uitkomt.

Gaat u bij de gemeente in bezwaar tegen de woz-waarde, dan zult u merken dat gemeenten uw bezwaar wel al te gemakkelijk afwijzen en bent u verplicht naar de rechtbank (elders) te gaan om uw gelijk te halen. Deze houding van gemeenten verafschuw ik.

Een jaar geleden heeft de Waarderingskamer, die alle woz-waarden in ons land controleert, toegezegd dat zij een onderzoek zou doen naar de manier waarop gemeenten deze bezwaarschriften afdoen. Volgens mij te beginnen met het slechtste voorbeeld in ons land, namelijk Amsterdam. Jammer genoeg heb ik daarover nog niets mogen vernemen.

Verzamel verkoopgegevens

Dus als de woz-beschikking 2011 bij u binnenkomt, kunt u aan het werk. Want een jaar geleden heb ik u op deze plaats geadviseerd om verkoopgegevens van woningen die lijken op de uwe te bewaren en die kunt u nu gebruiken.

De woz 2011 gaat uit van de waarde (peildatum) 1 januari 2010, de WOZ 2010 ging nog uit van 1 januari 2009. Pas nu zult u een waardedaling in de woz moeten constateren, naar verwachting minimaal 5 procent. Dit kan meer zijn, maar dan moet u zich goed documenteren.

Verzamel gegevens van verkooptransacties via kadaster of makelaars uit de regio. Staat een huis of flat al twee jaar te koop met een fikse vraagprijs, dan kan dat bedrag nooit de woz-waarde zijn, maar zeker een bedrag dat flink lager is.

Een van de belangrijkste belastingen die zich op de woz baseren, is de gemeentelijke Onroerende Zaakbelasting (ozb), alleen voor eigenaren van huizen, flats en andere panden en huurders van bedrijfspanden. De opbrengst ozb gebruiken de gemeenten voor allerlei zaken in hun gemeenten voor al hun inwoners en bedrijven, terwijl maar een gedeelte daarvan hieraan meebetaalt. Dit is vreemd.

Waarom al die gemeentelijke en provinciale belastingen, waarom al die Waterschapslasten? Dat geeft veel te veel gedoe. Houd het eenvoudig en effectief: in rijksbelastingen en laat het rijk geld met goede controle overmaken aan provincies, gemeenten en waterschappen. Dat betekent veel minder blauwe enveloppen bij de post, minder ergernis en minder ambtenaren. Dus lagere belastingen!

bron : Telegraaf
comments powered by Disqus