Minder bezwaren tegen WOZ-waarde


AMSTERDAM - Het aantal mensen dat bezwaar aantekent tegen de vastgestelde WOZ-waarde van hun huis is wederom lager dan een jaar eerder.

 

Uit onderzoek van adviesbureau Thorbecke blijkt dat 2,2 procent van de huiseigenaren bezwaar indient. Vorig jaar deed 2,4 procent dit, in 2000 acht procent.

Tot 2004 stelden gemeenten iedere vier jaar de WOZ-waarde van woningen vast. Momenteel gebeurt dat ieder jaar.


Het aantal bezwaren is flink afgenomen sinds de WOZ-waarde jaarlijks wordt vastgesteld, waardoor de waardeverandering minder groot lijkt.

De WOZ-waarde vormt de basis voor de gemeentelijke onroerend zaakbelasting, waterschapsheffing en het eigen woningforfait.

© Novum
comments powered by Disqus