Scherpe daling woz-bezwaren in 2010


BERGEN OP ZOOM - Het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde van woningen in de gemeente Bergen op Zoom is in 2010 scherp gedaald.

Noteerde de gemeente in 2009 nog 1303 bezwaarschriften, in 2010 waren dat er nog maar 676, bijna een halvering.

Dat heeft burgemeester Han Polman bekendgemaakt in zijn burgerjaarverslag over 2010. Dat heeft hij begin deze week gepresenteerd. Wat de oorzaak van de daling van het aantal bezwaren is, is niet bekend. Navraag bij de gemeente levert geen helder antwoord op. "Misschien heeft het te maken met het feit dat woningen in het algemeen lager of op hetzelfde niveau zijn getaxeerd", denkt woordvoerder Erwin Stander van de gemeente.

De bezwaren in 2010 leidden er in veertig procent van de gevallen toe dat de WOZ-waarde van de woning naar beneden werd bijgesteld. De WOZ-waarde van een woning werkt niet alleen door in de WOZ-aanslag die de gemeente jaarlijks verstuurt, maar ook voor de inkomsten- en de waterschapsbelasting. WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken.

Los hiervan kreeg kreeg de gemeente in 2010 te maken met 749 zogeheten bezwaar- en verzoekschriften. Een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor toen er maar 463 binnenkwamen.

Wie een bezwaar- en verzoekschrift indient, doet dat omdat hij het niet eens is met een beslissing die door de gemeente is genomen. En dat kan over van alles gaan.

bron : BN de Stem
comments powered by Disqus