Waardering woningen en erfpachtverplichtingen box 3 bij niet splitsbare wooneenheden


De redactie van de Kluwer Belastinggids brengt regelmatig geactualiseerde informatie uit voor de editie van 2011. Er is nu een update geschreven voor hoofdstuk 16.5.1.2 over de waardering woningen en erfpachtverplichtingen box 3 bij niet splitsbare wooneenheden. Deze informatie is van belang voor het jaar 2011.

De waarde van alle woningen in box 3 is met ingang van 1 januari 2010 bepaald op de WOZ-waarde. Bij verhuurde woningen die onder de huurbescherming vallen, wordt een correctie op de WOZ-waarde toegepast in verband met de verhuur.
­
Dan moet een zogenoemde leegwaarderatio worden bepaald en die is afhankelijk van de verhouding tussen de jaarhuur en de WOZ-waarde; daarvoor is een tabel ontwikkeld. Als een aparte wooneenheid wordt verhuurd in een woning die niet is gesplitst, of niet gesplitst mag worden, dan wordt voor 2010 een vaste leegwaarderatio van 60% gehanteerd en is de tabel dus niet van toepassing. De redactie behandelt dat in Hoofdstuk 16.5.1.2 van de Kluwer Belastinggids 2011.
­
Bij een besluit van 30 december 2010 is met ingang van 1 januari 2011 een wijziging aangebracht in de waardering van een verhuurde wooneenheid die een onderdeel is van een onroerende zaak maar niet afsplitsbaar is. In plaats van de leegwaarderatio van 60% geldt vanaf 2011 als uitgangspunt een vermindering van de WOZ-waarde met € 20.000. Op die verlaagde WOZ-waarde wordt vervolgens met toepassing van de gebruikelijke tabel de leegwaarderatio bepaald. Na toepassing van de leegwaarderatio resteert de waarde voor box 3.
Erfpachtcanon

bron : Plein+
comments powered by Disqus