Gemeenten dragen taken over aan BSGR


Gemeente Voorschoten 

Gemeenten dragen taken over aan BSGR

Burgers en bedrijven in Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Wassenaar, Leiden en Gouda ontvangen voortaan één aanslag voor alle lokale heffingen van hun gemeente en de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap van Rijnland. Een nieuwe gemeenschappelijke organisatie op het gebied van belastingen, Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), verstuurt namens al deze partijen een gecombineerde aanslag.

BSGR

BSGR is per 1 januari 2011 opgericht om de belastingtaken voor de zes gemeenten en het hoogheemraadschap uit te voeren. BSGR verzorgt de heffing en invordering van belastingen en stelt de WOZ-waarde voor woningen en bedrijfspanden vast. Het vaststellen van de tarieven blijft in handen van de afzonderlijke gemeenten en het hoogheemraadschap. Burgers en bedrijven van de overige gemeenten binnen het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgen van BSGR alleen een aanslag van de waterschapsheffingen.

Voordelen

Voor inwoners en bedrijven biedt de samenwerking voordelen, zegt Freddy Blommers, wethouder financiën van Voorschoten. `Burgers en bedrijven krijgen alle lokale belastingaanslagen in een brief op de deurmat. Zo zie je in een oogopslag hoeveel lokale belasting je betaalt.'

Door de samenwerking kunnen de kosten omlaag en gaat de kwaliteit van de dienstverlening vooruit. Blommers: `De kosten voor belastingheffing vallen per gemeente lager uit. Dat betekent dat we de tarieven niet extra hoeven te verhogen bovenop de inflatiecorrectie. Bovendien zorgt BSGR voor goede service en bereikbaarheid, ook via internet.'

Proefgedraaid

BSGR heeft afgelopen tijd proefgedraaid met het computersysteem waar tussen januari en maart de aanslagen uit rollen. Hans Pluckel, dagelijks bestuurslid van het hoogheemraadschap van Rijnland: `De aanslag bevat meer informatie dan voorheen, maar helder op een rij, zodat de belastingbetaler duidelijk ziet wat hij aan wie betaalt.' Verleende incasso's voor de betalingen gaan automatisch over naar BSGR, tenzij men daar bezwaar tegen maakt.

Pluckel is blij met de samenwerking. `Hier hebben alle partijen baat bij. De kwaliteit van de dienstverlening verbetert, we kunnen efficiënter en duurzamer werken en de tarieven hoeven minder te stijgen. Dat past in tijden van crisis en bezuinigingen.'


bron : Nieuwsbank
comments powered by Disqus