Tien gemeenten niet tijdig klaar met invoering BAG


Tien gemeenten zijn niet tijdig klaar met de invoering van de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG). Dat houdt het succesvol landelijk toepassen van de BAG op, stelt het ministerie van I&M.
Eenduidig

De BAG is een eenduidige registratie van adresgegevens en de daaraan gekoppelde bebouwing. Deze registratie (onderdeel van het stelsel van basisregistraties) komt in de plaats van diverse andere waarin die gegevens worden bijgehouden, zoals bijvoorbeeld die voor gemeentelijke belastingen. De gegevens hoeven zo nog meer één keer door de overheid opgevraagd te worden en zullen vervolgens beschikbaar zijn voor andere overheden, bedrijven, instellingen en burgers.Onvolledig

Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG, waarop 10 gemeenten nog niet zijn aangesloten, terwijl daarvoor 31 december 2010 de deadline was. Vijf daarvan, te weten Apeldoorn, Den Haag, Middelburg, Oss & Lith en Twenterand, zijn niet op korte termijn in staat aan te sluiten op die Landelijke Voorziening. I&M vindt het nu nodig daar een toegevoegd projectleider aan te stellen die de gemeente begeleidt, want door het achterwege blijven van de aansluiting is "de BAG niet volledig en kunnen vele toepassingen nog niet worden gebruikt of ontwikkeld." Het ministerie overweegt zelfs gebruik te maken van de taakverwaarlozingsregeling.Veiligheid

Toepassingen van de BAG liggen bijvoorbeeld op het vlak van de openbare orde en veiligheid, fraudebestrijding, lastenverlichting, vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Zo zouden gemeenten bijvoorbeeld makkelijker kunnen samenwerken bij de uitvoering van de Wet WOZ en wordt de basisinformatie voor asbestsanering toegankelijker.Binnenkort

Over vijf andere risicogemeenten die nog niet klaar zijn maakt I&M zicht minder zorgen. De verwachting is dat Heemskerk, Schiermonnikoog, Urk, Waddinxveen en Wijk bij Duurstede binnenkort zullen aansluiten.

bron : Binnenlands Bestuur
comments powered by Disqus