Nunspeet verhoogt WOZ-tarieven niet


NUNSPEET - Huiseigenaren in Nunspeet zullen in 2011 niet meer OZB gaan betalen. Het tarief voor eigenaren van woningen (eigenaarsgedeelte woning) wordt 0,0695% (was in 2010: 0,0714%) van de WOZ-waarde. Voor bedrijven (niet-woningen) gaan de tarieven voor eigenaren en gebruikers respectievelijk 0,1271% (2010: 0,13%) en 0,102% (2010: 0,104%) bedragen. Ondanks de hogere geïndexeerde OZB-opbrengst, zoals is verwerkt in de Programmabegroting 2011-2014, kunnen als gevolg van de waarde van de onroerende zaken de tarieven omlaag.
In de tweede kwartaalrapportage 2010 is al aangegeven dat totale WOZ-waarde 2010 hoger was dan verwacht. Deze waarde is de basis van de tarievenberekening 2011. Hoewel rekening is gehouden met een daling van de waarde (waardepeildatum 1 januari 2010) van de onroerende zaken kunnen de tarieven iets dalen ten opzichte van het belastingjaar 2010.
Ook de tarieven voor de rioolheffing zullen licht dalen ten opzichte van 2010. van het aantal objecten kunnen de tarieven licht dalen ten opzichte van 2010. Het tarief 2011 voor een woning bedraagt € 140,- (2010: € 144,50). Voor niet-woningen daalt het tarief van € 2 6 0 , - in 2010 naar € 252,- in 2011.
De tarieven van de afvalstoffenheffing geven een lichte daling te zien. De tarieven 2011 zijn:
- eenpersoonshuishouden € 184,68 (2010: € 185,52);
- tweepersoonshuishouden € 216,96 (2010: € 217,68);
- grotere huishoudens € 246,96 (2010: € 247,92);
- recreatiewoningen € 184,68 (2010: € 185,52).
De overige heffingen stijgen met de ontwikkeling van de begroting mee. De tarieven zijn met circa 0,5% verhoogd. De huidige verordeningen toeristenbelasting en marktgelden blijven gehandhaafd.

bron : Veluweland
comments powered by Disqus