Meer dan 20% van alle WOZ-waardes is onjuist


De prijzen van woningen zullen de komende twee jaar met de inflatie meestijgen als de rente gelijk blijft en de inflatie en inkomens zich volgens de prognose van het Centraal Planbureau ontwikkelen. Bij een stijgende rente zouden de prijzen echter kunnen dalen.

Dat blijkt uit een woningprijsmodel dat door promovendus Paul de Vries is ontwikkeld. De Vries promoveert 24 november op dit onderwerp bij het onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft. In zijn proefschrift toont hij ook aan dat 79 procent van alle woz-waarden minder dan 10 procent afwijkt van de marktprijs.

Met zijn model zocht De Vries verklaringen voor de ontwikkeling van de woningprijs. Hij bracht hierin de prijsontwikkeling in beeld die onafhankelijk is van toevallige wisselingen in de samenstelling van de maandelijks verkochte woningen. Ook legde hij relaties tussen inflatie, betaalbaarheid, rente en inkomen. Grootschalige nieuwbouwprojecten zoals vinex-locaties verstoren de markt tijdelijk en hebben geen of slechts een kortstondige invloed op de woningprijzen. Dit komt omdat Nederland een sterk gereguleerde woningmarkt kent en omdat de bouwgrond schaars is. Zijn model vergeleek De Vries vervolgens met de maandelijkse indices van het Kadaster en de prijsvoorspellingen van de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB.

bron : Vastgoedmarkt
comments powered by Disqus