Woningprijzen hoofdstad herstellen verder


De Amsterdamse woningmarkt herstelt geleidelijk van de klap van de kredietcrisis van eind 2008 en begin 2009. De woningprijzen zijn in 2010 gestegen en naderen inmiddels weer het niveau van voor de crisis.

Vergeleken met het hoogtepunt van de markt in het tweede kwartaal van 2008, is het aantal verkopen gedaald met 39 procent en daalden de prijzen met 11 procent. In het derde kwartaal van 2010 zijn de prijzen inmiddels weer 7 procent gestegen ten opzichte van het dieptepunt begin 2009.

Dat blijkt uit de vijfde uitgave van de woningmarktrapportage Woon Amsterdam 2010, een samenwerking tussen de Makelaarsvereniging Amsterdam, de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het verkoopaantal stijgt, maar blijft nog duidelijk onder het niveau van 2007. Met 1.527 woningen is het aantal verkopen in het eerste kwartaal van 2010 weer 23 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2009. Het aantal te koop staande woningen is gestegen van 1.786 woningen op 1 januari 2008 naar 5.938 woningen op 1 oktober 2010.

Woningcorporaties verkopen nog bijna de helft minder woningen, blijkt verder uit het rapport. Naar verwachting verkopen de corporaties in 2010 zo'n 1.300 huurwoningen, ongeveer 45 procent minder dan op de top in 2005. De klap van de kredietcrisis wordt ook weerspiegeld in de ontwikkeling van de WOZ-waarde: die daalde in 2009 met 5,4 procent.

bron : Vastgoedmarkt
comments powered by Disqus