Stijging ozb van de baanHATTEM - De vijf procent verhoging van de onroerend zaakbelasting in Hattem is van de baan. De gemeenteraad was het er gisteravond unaniem over eens dat alleen een trendmatige verhoging van 1,5 procent voldoende is voor een sluitende begroting voor 2011.


Daarin werd de ozb verhoogd om een financiële buffer op te bouwen.

Raadsbreed is gekozen voor een verplaatsing van de avondopenstelling van de publieksbalie in het gemeentehuis van de woensdagavond naar de vrijdagavond. Daarmee zou ook de koopavond in Hattem een extra impuls krijgen. Burgemeester Jan Willem Wiggers vindt de voordelen van de verplaatsing voor de koopavond nihil. Gemiddeld komen in de avonduren slechts negen mensen per uur naar het stadhuis.

Zowel raad als college zijn kritisch over de resultaten van deelname aan Toerisme Veluwe. De raad deelde uiteindelijk de mening van de burgemeester dat opzeggen voor Hattem betekent dat de stad helemaal niet meer meedoet in de Veluwe-promotie. Hij gaat met het bureau in gesprek voor betere toeristenpromotie.

Kritiek heeft de raad ook op de verkeersafwikkeling veroorzaakt door de afsluiting van de Geldersedijk voor het project Hattem aan de IJssel. Wethouder Luuc Teuben beloofde een begin te maken met het verkeersluw maken van de Hogenkamp nog voor dat met het tweede deel van het herinrichtingsplan, op de Nieuweweg, wordt begonnen. Over deze weg rijdt nu veel sluipverkeer. Onderzocht wordt of in de tweede fase van het project het verkeer niet in zijn geheel omgeleid hoeft te worden.

Er komt een andere berekening van de rioolheffing. Een raadsmeerderheid is voor splitsing in een eigenarendeel op basis van de WOZ-waarde en een gebruikersdeel. Nu was de heffing alleen op de WOZ-waarde gebaseerd. De PvdA wilde het bij het oude laten.

bron : De Stentor
comments powered by Disqus