Waterschap Peel en Maasvallei wil heffingen in 2011 behoorlijk verhogen


Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft de begroting voor 2011 opgesteld. De totale begroting 2011 bedraagt 51,09 miljoen euro. De belastingen leveren het waterschap 50,42 miljoen op; waarvan 22,17 miljoen euro van de watersysteemheffing en 28,25 miljoen van de zuiveringsheffing. Een huishouden met een gehuurde woning betaalt 3,85 euro meer in 2011. Voor een huishouden met eigen woning met WOZ-waarde huis van circa 250.000 euro stijgen de lasten met 10,03 euro. Een agrarisch bedrijf van 25 hectare en 500.000 euro aan waarde via opstal en ondergrond betaalt volgend jaar 97,71 euro extra. Dat is 9,04% meer dan in 2010.

De waterkeringen bij de stedelijke gebieden zijn voor een groot deel op orde. Het onderhoud en beheer van deze keringen moet aan strenge wettelijke eisen voldoen. Daarnaast gaat het waterschap meer onderzoek doen naar de stand van zaken voor wat betreft de conditie en veiligheid van bestaande dijken langs de Maas. Dit onderzoek is nodig om dijkverbetering te kunnen realiseren. Deze dijken moeten gaan voldoen aan een wettelijk hoger beschermingsniveau. Ook dient het waterschap goed getraind te zijn in logistiek en opbouw van de demontabele keringen, om bij calamiteiten snel voor de juiste veiligheid te zorgen. In 2011 voert het waterschap hiervoor een speciaal trainingsprogramma uit. Al deze taken samen kost het waterschap 675.000 euro meer dan in 2010.

Het voorstel van de nieuwe regering is om vanaf 2011 de waterschappen financieel verantwoordelijk te maken voor de muskusrattenbestrijding. Waterschap Peel en Maasvallei geeft volgend jaar 255.000 euro meer uit aan deze taak. Om het bestuursprogramma te realiseren én om het hoofd te bieden aan de extra kosten moet het belastingvolume voor de watersysteemheffing met 10,17% stijgen. Het belastingvolume voor de zuiveringsheffing stijgt met 0,68%. De totale op te brengen belastingen stijgen gemiddeld met 4,64%.

bron: Waterschap Peel en Maasvallei, 01/11/10
comments powered by Disqus