Meer aandacht nodig voor onderbouwing WOZ-waarde


DEN HAAG - Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan de onderbouwing van de waardebepaling van vastgoed. Anders zullen ze omkomen in bezwaar- en beroepsprocedures.De Waarderingskamer, de organisatie die controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken wel goed uitvoeren, gaat bij het toezicht extra letten op een overtuigende onderbouwing door de gemeenten. Aanleiding hiervoor is de recente uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege heeft gehakt gemaakt van een bepaling in de WOZ dat bij kleine verschillen tussen de gemeentelijke taxaties en de werkelijke waarde, er toch geen aanpassing van de WOZ-waarde zal plaatsvinden. Achtergrond hiervan was een beperking van het aantal bezwaren en beroepen. In de rechtszaak ging het om een woning waarvan de WOZ-waarde was vastgesteld op 99.000 euro. De werkelijke WOZ-waarde was echter 95.000 euro, daar was ook de gemeente het over eens. Door de bepaling in de WOZ werd de eerste WOZ-taxatie echter niet aangepast. Van de rechtbank kreeg de eigenaar gelijk, maar werd de waarde toch niet aangepast. In hoger beroep bij het Gerechtshof werd de eigenaar niet ontvankelijk verklaard, waarop de Hoge Raad zich erover mocht buigen. Die bepaalde dat de gewraakte bepaling in strijd is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Kortweg komt dat erop neer dat elke overheidsmaatregel inclusief belastingmaatregelen, die het eigendom van een burger aantast, moet zijn voorzien van mogelijkheden de maatregel te betwisten. De gewraakte bepaling beperkt die mogelijkheid.

Gevolgen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten meent met de Waarderingskamer dat deze uitspraak grote gevolgen kan hebben. Het aantal geschillen zal toenemen met alle kosten van dien voor de gemeenten. De VNG gaat dan ook met het kabinet overleggen over die kostenverhoging.

bron : Cobouw
comments powered by Disqus