OZB voor woningen 3,5% hoger in 2011


Emmeloord - De waarde van woningen in Noordoostpolder is in 2009 iets gedaald, met gemiddeld 1,31%. Dat blijkt uit de nieuwe waardepeiling van de WOZ-waarden. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Deze waarde is de basis voor een aantal belastingen, waaronder de onroerend zaak belasting (OZB) van de gemeente. Het tarief van de OZB stijgt van 0,091% in 2010 naar 0,095% in 2011. Een eigenaar van een woning die € 200.000 waard is, betaalt in 2011 € 5,27 meer belasting.

Noordoostpolder maakt zich op voor aanzienlijke bezuinigingen vanaf 2011. Deze moeten waarschijnlijk oplopen tot 9 miljoen in 2014. In december van dit jaar start de gemeente een peiling om van burgers te horen op welke terreinen bezuinigd kan worden, of hoe meer inkomsten kunnen worden gekregen. De OZB is, naast de rijksuitkeringen, één van de belangrijkste inkomensbronnen van de gemeente.

Rijksuitkering 2010
In de onlangs verschenen septembercirculaire is de gemeente geïnformeerd over de algemene uitkering van het Rijk. Voor het jaar 2010 laat de Rijksuitkering nog een relatief positief beeld zien. Hierin zijn de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet nog niet verwerkt. Waarschijnlijk zijn in het voorjaar de bezuinigingen duidelijk waar we als Noordoostpolder voor staan.

bron : Flevocourant
comments powered by Disqus