Waarde huizen daalt iets


EMMELOORD - De waarde van woningen in Noordoostpolder is in 2009 iets gedaald, gemiddeld met 1,3 procent. Dat blijkt uit de nieuwe waardepeiling van de WOZ-waarden.

De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Deze waarde is de basis voor een aantal belastingen, waaronder de onroerend zaak belasting (OZB) van de gemeente. Het tarief van de OZB stijgt van 0,091 procent in 2010 naar 0,095 procent in 2011. Een eigenaar van een woning die 200.000 euro waard is, betaalt in 2011 5,27 euro meer belasting.

Noordoostpolder maakt zich op voor aanzienlijke bezuinigingen vanaf 2011. Die lopen op tot een bedrag van naar verwachting negen miljoen euro in 2014. In december van dit jaar start de gemeente een peiling om van burgers te horen op welke terreinen zij zou moeten bezuinigen of hoe zij meer inkomsten kan genereren. De onroerend zaakbelasting is, naast de rijksuitkeringen, één van de belangrijkste inkomensbronnen van de gemeente.

In de septembercirculaire is de gemeente geïnformeerd over de algemene uitkering van het Rijk. Voor het jaar 2010 laat de Rijksuitkering nog een relatief positief beeld zien. Komend verjaar moet duidelijk zijn voor welke bezuinigingen de gemeente komt te staan.

bron : De Stentor
comments powered by Disqus