Tarieven waterschap stijgen opnieuw


De belastingen voor Hoogheemraadschap Delfland zullen ook in 2011 weer stijgen en de hoogste van ons land zijn. Delfland zegt de komende jaren te moeten blijven investeren, om het gebied veilig en leefbaar te houden. Een gezin met twee kinderen met een koopwoning met een WOZ-waarde van 250.000 euro gaat in 2011 389 euro betalen. Dit is 30 euro meer dan in 2010. Veilig wonen en zuivering van het afvalwater kost dan 1,06 euro per dag. Een gezin met twee kinderen met een huurwoning gaat in 2011 341,44 euro betalen. Dit is 26,35 euro meer dan in 2010. Veilig wonen en zuivering van het afvalwater kost dan 0,93 euro per dag.

Niet alleen de belasting gaat omhoog, ook de eigen investeringen worden teruggebracht van 95 naar 55 miljoen euro. Ook wordt nog eens structureel 18 miljoen euro bezuinigd. "Stijging van de belastingtarieven is helaas onvermijdelijk," zegt hoogheemraad Aad Wiegman. "Uiteraard moet de 800 miljoen euro de komende jaren met belastinggeld worden terugbetaald. Maar Delfland moet tegelijkertijd blijven investeren in het waterbeheer. Dat in Delfland de meeste waterschapsbelasting moet worden betaald, komt omdat we leven samen in een dichtbevolkt en laaggelegen gebied. Het kost geld om dit gebied veilig te houden, dat moeten we ons realiseren."

De belastingtarieven worden tijdens de verenigde vergadering van 25 november definitief vastgesteld. De begroting 2011 en de meerjarenraming 2011-2015 liggen van 27 oktober tot en met 10 november ter inzage in het Gemeenlandhuis, Phoenixstraat 32 in Delft en online. Gedurende bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden hun visie op de begroting en meerjarenraming schriftelijk inbrengen bij de verenigde vergadering van Delfland.

bron : Het Hele Westland
comments powered by Disqus