Lagere WOZ-waarde: blij met dode mus


Huiseigenaren die bezwaar aantekenen tegen de WOZ-taxatie door hun gemeente, zijn sinds kort een stuk kansrijker. Door een recente uitspraak van de Hoge Raad moeten gemeenten iedere verlaging van de WOZ-waarde doorberekenen in de onroerendezaakbelasting (OZB).
Fierensmarge
Tot nu toe waren ze daartoe niet verplicht als de verlaging binnen een toegestane marge bleef, de Fierensmarge genaamd. Volgens de Hoge Raad is dat in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Griffierecht
De Vereniging Eigen Huis vindt het begrijpelijk dat de Fierensmarge is losgelaten, maar denkt dat woningbezitters er uiteindelijk niks mee opschieten. ‘De Fierensmarge is ingesteld met de bedoeling beroep en bezwaar in te perken bij relatief kleine waardeverschillen. De redenering van de Hoge Raad is correct en zuiver. Maar wij zijn bang dat gemeenten nu nieuwe middelen zoeken om een golf aan beroep- en bezwaarschriften te voorkomen. Bijvoorbeeld door een verhoging van het griffierecht, zoals al is aangekondigd in het regeerakkoord. Dan is het onduidelijk of we er iets mee opschieten.’

Kostenverhoging
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt te gaan overleggen met de wetgever over de kostenverhoging als gevolg van meer beroep en bezwaar en over vraag of de doelstellingen van de wet op andere wijze kunnen worden bereikt. Een woordvoerder van de VNG zegt in het Nederlands Dagblad dat de extra werkdruk bij gemeenten uiteindelijk wordt doorberekend aan de belastingbetaler.

bron : Binnenlands Bestuur
comments powered by Disqus