WOZ bezwaar dit jaar opnieuw mogelijk


Zevenbergen, 25 oktober 2010.

Op 22 oktober 2010 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake de zogeheten Fierensmarge. Deze marge is een drempel welke gemeenten tot voor kort mochten toepassen bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Nu heeft de Hoge Raad beslist dat deze marge in strijd is met Europees Recht en dat gemeenten foutief vastgestelde WOZ-waardes - ongeacht het verschil -  dienen aan te passen. De verwachting is dat deze uitspraak werking heeft voor toekomstige en lopende geschillen omtrent de WOZ-waarde.

In sommige situaties is het zelfs mogelijk om toch dit jaar nog in bezwaar te gaan tegen de reeds afgegeven WOZ-waarde. Dit doet zich voor in situaties waarbij meerdere eigenaren van een woning zijn. De gemeente reikt namelijk jaarlijks telkens aan één van de eigenaren (bijvoorbeeld man of vrouw) de WOZ-beschikking uit. Indien één van de andere eigenwoningbezitters aannemelijk kan maken dat deze een belang heeft bij de belastingheffing kan deze opnieuw een WOZ-beschikking opvragen en in bezwaar en/of beroep gaan. Dat is al snel de situatie indien iemand renteaftrek voor de eigen woning geniet. Het overleggen van een al dan niet voorlopige belastingaanslag is naar onze mening voldoende. Hierdoor ontstaat dus opnieuw de mogelijkheid – nu zonder de bezwaardrempel – om de WOZ-waarde te betwisten en dus nog een belastingvoordeel te behalen.

WOZ-specialisten is een organisatie die kostenneutraal bezwaar- en beroepsprocedures voert in het kader van de wet WOZ. Bij een succesvol bezwaar- of beroepschrift komt hen de wettelijke proceskostenvergoeding toe waardoor er voor u wederom geen drempel is in bezwaar te gaan. Meer informatie en aanmelden kunt u op www.wozspecialisten.nl
comments powered by Disqus