Tegenvaller gemeentes bij vaststellen WOZ waardes


Basis voor verschillende belastingheffingen
Tot nu toe hoefden gemeenten bezwaren tegen de WOZ-waarde niet in behandeling te nemen als het waardeverschil klein was. De WOZ waarde geeft aan hoeveel een woning volgens de gemeente waard is. Die WOZ waarde vormt de basis voor verschillende belastingheffingen.

Aanpassen
Huiseigenaren kunnen bezwaar maken als de WOZ waarde volgens hen te hoog wordt vastgesteld. Maar de gemeente pasten de WOZ waarde alleen aan als bleek dat ze er flink naast zaten.

Meer bezwaarschriften
De Hoge Raad zegt nu dat de WOZ waarde altijd moet worden aangepast als die fout is berekend. Gemeenten vrezen nu een forse toename van het aantal bezwaarschriften.

Altijd bezwaar maken
Gemeenten gebruiken nu nog de zogenoemde Fierensmarge om de WOZ-waarde van een huis te bepalen, waarmee weer wordt bepaald hoeveel onroerende zaakbelasting (ozb) iemand moet betalen. Met deze uitspraak kunnen huizenbezitters in principe altijd bezwaar maken tegen de WOZ-waarde die een gemeente vaststelt.

Geringe bedragen
In de praktijk zal het gaan om relatief geringe bedragen.

In strijd met wet
De Fierensmarge, een wettelijke regeling waarbij kleine verschillen in waardering niet tot aanpassing van de WOZ-beschikking leidden, blijkt in strijd met hogere regelgeving/Europees Recht. De Fierensmage is in het leven geroepen om het aantal bezwaar- en beroepsprocedures over relatief kleine waardegeschillen te beperken.

Betwisten
De Hoge Raad oordeelt dat de rechtmatigheid van een WOZ-beschikking mag worden betwist, hoe klein het waardeverschil ook is. Daarom is de Fierensmarge volgens de Hoge Raad niet rechtmatig of ‘lawful’ in de zin van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

VNG bekijkt gevolgen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat overleggen met de wetgever over de kostenverhoging en over vraag of de doelstellingen van de wet op andere wijze kunnen worden bereikt. Over de exacte gevolgen voor de gemeentelijke praktijk geven we gemeenten zo spoedig mogelijk meer informatie.


© RTLZ.nl

comments powered by Disqus