Lagere WOZ-waarde loont altijd


DEN HAAG - Bezwaar maken tegen WOZ-taxatie wordt aantrekkelijk. Gemeenten moeten voortaan na hertaxatie elke verlaging doorberekenen in de onroerendezaakbelasting (OZB).

Tot nu toe hoefde dat niet als de verlaging binnen de toegestane afwijking bleef, de zogenoemde Fierensmarge. De Hoge Raad heeft daar vrijdag een streep door gezet. Met het schrappen van die marge kunnen huiseigenaren ook voordeel boeken op het eigenwoningforfait en erf- en schenkingsrecht. Overheden mochten tot op heden een foutmarge aanhouden. Voor woningen tot een WOZ-waarde van twee ton was dat 5 procent, voor huizen tussen de twee en vijf ton 4 procent. Boven het half miljoen gold 3 procent en vanaf het miljoen 2 procent. De hertaxatie mocht zo veel afwijken zonder dat de OZB opnieuw moest worden berekend. De hoogste rechter meent echter dat die foutenmarge in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor huizenbezitters en de overheid. Zo wordt de hoogte van het eigenwoningforfait bepaald op basis van de WOZ-waarde. Een woningeigenaar moet 0,55 procent van de WOZ-waarde bij zijn inkomen optellen en belasting over betalen. Voor woningen met een WOZ-waarde boven een miljoen euro is dat nog eens 2,35 procent voor het WOZ-deel dat boven de miljoen uitstijgt. Ook de hoogte van het schenkings- en erfrecht is afhankelijk van de WOZ-waarde, zodat ook nabestaanden hun voordeel kunnen doen met een hertaxatie.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht dat de uitspraak leidt tot een kostenexplosie. Veel meer huiseigenaren zullen bezwaar aantekenen en nagenoeg iedere hertaxatie leidt tot een herberekening van de OZB, zegt een woordvoerster. ,,Theoretisch gezien betekent het dat deze extra werkdruk in de vorm van hogere lasten weer terecht komt bij de belastingbetaler.''

De VNG gaat wel op zoek naar een nieuwe foutenmarge waarmee gemeenten het aantal bezwaarschriften kunnen beperken. Een dergelijke marge mag volgens de rechter wel, als deze 'evenwicht biedt tussen algemeen en individueel belang'. ,,Bij de Fierensmarge was dat niet het geval. Met juristen zoeken we uit bij welk percentage dat wel het geval is'', aldus de VNG

bron : Nederlands Dagblad
comments powered by Disqus