Belasting kan diefstal zijn


Huiseigenaren kunnen altijd eisen dat hun huis de juiste fiscale waarde krijgt. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. De WOZ-waarde is van belang voor verscheidene belastingwetten waaronder de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. Sinds 2005 kan men relatief kleine waardeverschillen niet aanvechten. Die regel is onrechtmatig. Ze maakt namelijk inbreuk op het “ongestoord genot van eigendom”. Dat is een mensenrecht.

Sinds 2005 geldt evenwel een speciale wet die de belastingbetaler dwingt om kleine waardeverschillen in de woningtaxatie te accepteren. Dan gaat het om ongeveer 5% van de waarde van een woning. Bij dergelijke kleine afwijkingen zijn de kosten van het afwikkelen van een bezwaarschrift of van een rechtszaak onevenredig hoog. Dat vond PvdA-Tweede Kamerlid Thea Fierens in 2004. Zij introduceerde bij amendement de discussievrije drempel in de WOZ die sindsdien de Fierensmarge heet.

Nu deze regel onrechtmatig blijkt, zitten de gemeenten met de handen in het haar. Ze vrezen een overmaat aan tijdrovende kostbare bezwaarprocedures, net nu er ambtenaren uit moeten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil de schade verhalen op het kabinet. De uitspraak van de Hoge Raad komt als een verrassing. In 2008 paste de Hoge Raad de Fierensmarge zelf nog onbekommerd toe. Daarom heeft de wetgever nog geen pasklaar antwoord klaarliggen.

De wet was vanaf de eerste dag ( 1 januari 2005) fout. Dat weten we nu. Maar mensen die daar de dupe van zijn geweest, kunnen die fout doorgaans niet meer rechttrekken. Alleen voor toekomstige WOZ-beschikkingen of als een oude waardebepaling nog in discussie is, kan men de Fierensmarge negeren. Dan gaat het om zaken waar nog bezwaar bij de gemeente of beroep op de rechter voor mogelijk is of nog aanhangig is. Voor alle andere zaken moet men de te hoge waardering en dus te hoge aanslagen aanslagen accepteren.

Overigens gaat het doorgaans meer om het principe dan om het bedrag. Als een gemeente een huis van drie ton 15.000 euro te hoog heeft gewaardeerd, betaalt de eigenaar 15 euro te veel aan onroerendezaakbelasting. Bovendien deden de meeste gemeenten geen beroep op de Fierensmarge als ze echt een fout hadden gemaakt. Bijvoorbeeld ten onrechte een dakkapel in de taxatie mee hadden genomen. Voor andere heffingen zoals de inkomstenbelasting en het successierecht kunnen de belangen veel groter zijn.

bron : NRC

comments powered by Disqus