Gemeente bakent woning met praktijkruimte onjuist af


Een gemeente heeft een woning met praktijkruimte ten onrechte afgebakend als twee objecten. Volgens rechtbank 's-Hertogenbosch is er sprake van één onroerende zaak. Bovendien maakt de gemeente ook de WOZ-waarde niet aannemelijk. Reden voor de rechtbank om de waarde te verlagen.

Vrijstaande villa met praktijkruimte


In deze zaak gaat het om een vrijstaande villa met een praktijkruimte. De gemeente heeft de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2007 vastgesteld op € 500.500 voor de villa en € 49.000 voor de praktijkruimte. De eigenaar heeft het pand inclusief praktijkruimte in februari 2008 aan een derde verkocht voor € 500.000 en op 15 april 2008 geleverd.

Één onroerende zaak


De eigenaar is het niet eens met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden. Volgens hem moet de villa met praktijkruimte worden aangemerkt als één onroerende zaak en heeft de gemeente de waarden te hoog vastgesteld.

Afbakeningsfout

 De rechtbank beslist dat de praktijkruimte sinds 2005 niet meer als zodanig in gebruik was, zodat de woning en de praktijkruimte naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar behoren. Relevant is ook het feit dat de praktijkruimte is gelegen tussen de woning en de aangebouwde garage. Deze garage was ook bij de eigenaar in eigendom en gebruik. Daarnaast is er vanuit de praktijkruimte een verbinding naar de woonkamer van de woning. Er is dan ook sprake van een afbakeningsfout.

WOZ-waarde te hoog


De WOZ-beschikking en de aanslag OZB met betrekking tot de praktijkruimte dienen te worden vernietigd. De gemeente is er naar het oordeel van de rechtbank ook niet in geslaagd de WOZ-waarde van de woning zelf aannemelijk te maken.

Lagere WOZ-waarde


De rechtbank volgt daarom de waarde die de eigenaar heeft berekend. De eigenaar is uitgegaan van de in februari 2008 overeengekomen verkoopprijs van € 500.000. Gelet op de waardestijging van vrijstaande woningen in Noord-Brabant in de periode januari 2007-februari 2008 van 4,3%, kan volgens de eigenaar het pand op de waardepeildatum niet meer waard geweest zijn dan 100/104.3 x € 500.000 = € 479.386. De rechtbank is het hier mee eens en verlaagt de WOZ-waarde.


bron : Redactie Plein plus
comments powered by Disqus