Gemeente moet foute WOZ altijd aanpassen


Gemeenten mogen geen marge meer aanhouden bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. Volgens de Hoge Raad is dit in strijd met het Europees recht. Door deze uitspraak kunnen woningbezitters voortaan altijd bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Het hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, heeft dit vrijdagochtend beslist.

De uitspraak betekent dat woningeigenaren nu altijd bezwaar kunnen maken tegen de waarde die gemeenten aan hun woning toekennen. Deze WOZ-waarde bepaalt onder andere hoeveel onroerend zaak belasting (ozb) een huiseigenaar moet betalen.

Fierens

Sinds 2005 hadden gemeenten een beperkte vrijheid in het vaststellen van de woningwaarde. Als een huis bijvoorbeeld aantoonbaar euro 190.000 waard bleek, dan mocht de gemeente het huis toch op euro 200.000 taxeren. De zogeheten Fierensmarge, genoemd naar Tweede Kamerlid Fierens, bepaalde dat gemeenten 5% mogen afwijken met hun berekening. Deze marge moest voorkomen dat burgers voor kleine verschillen bezwaar zouden maken.

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat deze marge niet gerechtvaardigd is. Huiseigenaren van wie de woningwaarde te hoog is ingeschat, betalen immers te veel belasting. De WOZ waarde wordt gebruikt voor de ozb, maar ook voor het belastingbaar inkomen en voor de bijdrage aan waterschappen. Het feit dat de woningeigenaar hier volgens de Fierensmarge niet tegen in zou mogen gaan, is volgens de Hoge Raad ontoelaatbaar.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad over de Fierensmarge

Verschillen

De Fierensmarge wordt kleiner naarmate de woningwaarde stijgt. Tot een waarde van euro 200.000 mocht de gemeente nog 5% afwijken. Tussen de 200.00 en 500.000 is het toelaatbare verschil 4%, en boven de half miljoen daalt de marge naar 3%.
Vanaf een WOZ-waarde van één miljoen gold nog maar 2% verschil, en boven de euro 5.000.000 hadden gemeenten geen percentage meer waarbinnen ze mochten afwijken.

Naar verwachting kunnen huiseigenaren nu niet met terugwerkende kracht nog hun WOZ-vaststellingen aanvechten.

bron : FD

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus