Waterschapscongres Lokale belastingen in Utrecht


 Unie van Waterschappen

Dinsdag, 19. Oktober 2010

Waterschapscongres Lokale belastingen

Van den Bosch & partners organiseert in samenwerking met de Academie Lokale Belastingen ook dit jaar weer het Waterschapscongres. Het vindt plaats op dinsdag 23 november in Utrecht.

De Academie Lokale Belastingen heeft zich gespecialiseerd op het vakgebied van de belastingen voor lokale overheden. Van den Bosch & partners is een eigentijdse adviesgroep die reeds bijna 15 jaar uitsluitend werkt ten behoeve van overheden op het gebied van de lokale belastingen en de Wet WOZ.

Actuele onderwerpen

Het doel van het congres is de deelnemers waardevolle tips mee te geven over nieuwe en actuele onderwerpen en onderwerpen die in de praktijk risico's met zich meebrengen.

Doelgroep

Het congres is bestemd voor voorzitters, dijkgraven, directeuren, hoofden van diensten en andere waterschapsbestuurders, (beleids)medewerkers werkzaam op de afdelingen Belastingen, Heffingen en Financiën bij waterschappen, directeuren en hoofden werkzaam bij gemeentelijke en provinciale belastingdiensten en adviseurs van lokale overheden.

bron : Nieuwsbank
comments powered by Disqus