Grenzen van kasteel Neerijnen bereikt


 NEERIJNEN - Bestuurders en ambtenaren van Neerijnen merken meer en meer dat de rek van het kasteel, dat dienstdoet als gemeentehuis, eruit is. De roep om nieuwbouw in een van de kernen wordt luider.
Afgelopen week beklemtoonden locoburgemeester Jan Koedam en gemeentesecretaris Piet Wanrooij het: het is woekeren met de ruimte. 

"We denken wel aan een andere huisvesting van de organisatie, maar hebben daarover nog niets op papier staan", aldus de hoogste Neerijnense ambtenaar. 

Voor de ambtenaren, die in uren gerekend zeventig voltijdsbanen vormen, is het gebouw aan de krappe kant. Desondanks is het gelukt een gemeentewinkel bij de ingang onder te brengen. Dit loket wordt bemand door enkele ambtenaren. In de gemeentewinkel krijgt iedere inwoner zijn eigen aanspreekpunt om zaken mee te doen.

Als het tot een verkassing komt, zal dat niet op heel korte termijn gebeuren, zegt loco-burgemeester Koedam, die al meer dan vier jaar vooruit kijkt. "Deze raadsperiode zal van verhuizing geen sprake zijn, maar op termijn komt een andere plek wel in beeld." 

Voor Neerijnen is het kasteel het klassieke lusten-en-lastenverhaal. Het pluspunt is de uitstraling; inwoners trouwen er graag. 

Er kleven ook nadelen aan aan kasteel Klingelenburg. 

Zo zijn er voor bezoekers maar weinig parkeerplaatsen en moeten auto's geregeld bij het Stroomhuis, tweehonderd meter verderop, worden neergezet.

Een ander minpunt van het monumentale visitekaartje zijn de onderhoudskosten. Momenteel merkt de lokale overheid dat gevoelig in de portemonnee, want de kademuren om de gracht worden gerenoveerd. De kosten: 135.000 euro.

Mocht Neerijnen het kasteel verlaten, dan kan het miljoenen toucheren. Was de aankoopprijs van het Geldersch Landschap op 15 januari 1980 bijna 1,3 miljoen gulden (590.000 euro), nu vertegenwoordigen het slot en de bijgebouwen, waaronder het koetshuis, een WOZ-waarde van 2,3 miljoen euro.
 
bron : Brabants Dagblad

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus