HSL en de WOZ


Al enkele jaren krijg ik van de afd. financiën van de gemeente Lansingerland te horen, dat bij de waardebepaling van mijn woning reeds rekening is gehouden met de negatieve invloed van de aanwezigheid van de HSL. Zelf heb ik dat nog niet kunnen constateren, maar dat terzijde. Wel is het zo dat de schadecommissie van de HSL-Zuid al vele jaren actief is in een zone van 400 meter langs de HSL en dat er al vele schadevergoedingen vastgesteld en uitbetaald zijn, waarbij 6 september 1999 (tracébesluit) als peildatum gehanteerd is. Tot mijn grote verbazing las ik onlangs in een artikel over de WOZ in de gemeenterubriek in de Heraut, dat de negatieve invloed van het rijden van de HST zich vermoedelijk pas doet gelden in het belastingjaar 2011, waarvoor 1 januari 2010 als peildatum geldt, zijnde de eerste peildatum na aanvang van de dienstregeling (september jl.).
Wie moet ik nou geloven, de afd. financiën van de gemeente Lansingerland of de voorlichtingsrubriek van de gemeente? Als de laatste bewering van de gemeente Lansingerland klopt dan zou dat toch betekenen dat woningen langs de HSL van 2001 t/m 2010 structureel een te hoge WOZ-waarde hebben meegekregen en dat de vele huiseigenaren die al een schadeloosstelling (planschade) ontvangen hebben dubbel belast worden, i.e. door de gemeente voor een te hoge OZB en door de Rijksoverheid voor de vermogensrendementsheffing (1,2-% in Box 3) over de ontvangen schadeloosstelling. Dit alles nog afgezien van het te hoge eigenwoningforfait en de te hoge waterschapslasten (Hoogheemraadschap).
Ik heb de afd. financiën van de gemeente Lansingerland op 8 maart jl.
gevraagd hierover haar licht te laten schijnen. Kennelijk is het een moeilijke materie, want tot op heden is mijn vraag onbeantwoord gebleven.
Het zal toch ook niet zo zijn dat de gemeente Lansingerland, na de waardedaling t.g.v. de aanleg van de HSL, een tweede waardedaling t.g.v. het rijden van de HST aan ziet komen? Ik ben benieuwd.

bron : De Heraut
comments powered by Disqus