Gemeentelijke lasten Veenendaal dalen in 2011


 VEENENDAAL - Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal heeft de programmabegroting voor 2011 vastgesteld. De begroting 2011 is gebaseerd op de Kadernota 2011. Het resultaat is een voor het jaar 2011 sluitende begroting met zelfs een incidenteel overschot. In totaliteit dalen de gemiddelde gemeentelijke lasten voor de inwoners van Veenendaal.

Het college is er in geslaagd om de komende jaren een sluitende begroting vast te stellen. De begroting 2011 vertoont een overschot van 2.379.000 euro. Het college stelt voor dit te storten in de algemene reserve. Wethouder Marco Verloop geeft aan dat ondanks het overschot de aangekondigde 'Brede Heroverweging' doorgaat: ,,Het verwachte overschot in de begroting van 2011 is incidenteel. Dat wil zeggen dat we dit bedrag eenmalig overhouden. De aangekondigde rijksbezuinigingen zijn structureel, daar zullen we dan ook structurele maatregelen voor moeten treffen. Daarom zijn we de brede heroverweging op de gemeentefinanciën gestart." 

De uitkomsten van dit brede heroverwegingsproces worden meegenomen in de vaststelling van de Kadernota 2012-2015 in juni 2011.

Gemeentelijke lasten
De gemiddelde belastingdruk voor burgers in Veenendaal daalt in 2011. Voor een meerpersoonshuishouden wonende in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde betekent dit een verwachte lastendrukverlaging van 38,50 euro (van 571,50 naar 533 euro per jaar). Verloop: ,,Per huishouden kan het bedrag verschillen doordat bijvoorbeeld de WOZ-waarde van het huis verschilt, maar in Veenendaal betekent het gemiddeld een verlaging van de gemeentelijke lasten." 

De behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2011 vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 11 november 2010.
 
bron : Veenendaalsekrant
comments powered by Disqus