Verkiezingstijd...Stilzitten...U wordt geplukt!


AMSTERDAM -  En of u als Barnevelder, Hollandse Kriel, Assendelfts Hoen of Groninger Meeuw onder de plukgrage vingers van de schrijvers van de politieke partijprogramma uitkomt, hangt van de richting af. Maar dat u een flink veertje gaat laten, dat is zeker.

“Bezuinigen” is het devies. Ik doe hieronder een greep uit de ideeën die momenteel circuleren in de kraamkamer van de studiecommissie belastingherziening. Dan kunt u de Zuidwester al vast uit het vet halen en gaan nadenken over de Haagse kunstenmakers, die op 9 juni a.s. uw stem in ieder geval niet zullen krijgen.

Vlaktaks

Eén tarief voor alle inkomstenbelasting betalers. Lagere inkomens worden gecompenseerd. Anderen bepleiten een verlaging van de belasting op inkomen en een verhoging op die van vermogen en consumptie

(lees: aanpassing van het 1,2% tarief in Box III en de BTW omhoog, ofwel nivellering van inkomens).

Nieuwe Box III vrijstelling

Introductie van een nieuwe en gemaximeerde vrijstelling in Box III om belastingvrij toekomstvoorzieningen

op te bouwen. Zet u zich maar schrap. Het begin van de afschaffing van de AOW zit er al aan te komen.

Ontslagvergoeding en WW

Vanaf 1 januari 2010 is al listig en geruisloos ingevoerd, dat u éérst uw ontslagvergoeding (Gouden Handdruk) moet opeten, vóór dat u na een WW-uitkering van 3 jaar en 2 maanden WW in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

We gaan nog een stapje verder, want de uitkeringsduur van de WW moet verder ingekort worden. Wie geen baan meer weet te vinden ná zijn ontslag, kan van zijn goudappel voor de (pensioen) dorst vervroegd afscheid nemen.

Overdrachtsbelasting onroerend goed

De overdrachtsbelasting op de aankoop van een bestaande woning (6%) zou moeten vervallen. Dat is goed nieuws voor de starters. Maar de eigenaren van bestaande woningen betalen de rekening want….

Verkoopwinst eigen woning wordt belast

De kas moet tenslotte blijven kloppen, nietwaar. En zo kan het gebeuren dat er BTW geheven gaat worden over de verkoopwinst van uw woonhuis. Dat de Eigen Woning Reserve daarmee verlaagd wordt en er dus weer méér (rente aftrekbaar?) geleend zal kunnen worden, zal de knappe koppen mogelijk zijn ontgaan.

Erven en Schenken

De inkt onder de nieuwe wetgeving over Erven en Schenken met bijbehorende tarieven is nog niet droog, of er gaan al weer stemmen op om die tarieven te gaan verhogen. Ook het verwisselen van het tijdelijke voor het eeuwige kan zo weer een kostbare zaak worden.

Gemeentelijke OZB

De Onroerende Zaak Belasting die wordt geheven door de gemeenten zou flink kunnen worden verhoogd. Door huiseigenaren een flinke poot uit te rukken kunnen dan vooral de lagere inkomens gecompenseerd worden door een lagere loon- en inkomstenbelasting.

Aftoppen van het lage Eigen Woning forfait (van 0,55% naar 2,35%)

Per 1 januari 2009 is het maximum van € 9.300 van de bijtelling vervallen. Bovendien wordt in 7 jaarlijkse stapjes van 0,2571 procent een extra hoog Eigen Woning forfait van 2,35 procent ingevoerd voor villa’s met een WOZ waarde boven de 1 miljoen Euro.

Nu kunnen die villabewoners best tegen een stootje, maar het is de bedoeling dat die waarde van inmiddels 1,01 miljoen niet verder wordt geïndexeerd. Slim, want zo zullen door de waardestijging steeds meer woningen vanzelf in de fuik van het hogere tarief gaan zwemmen. Daar zal geen kabinet op klappen.

Aflossen schuld eigen woning

Door het fors hogere Eigen Woning Forfait wordt het aantrekkelijk de hypothecaire schuld volledig af te lossen. Zoals de regels nu luiden is dan geen bijtelling meer verplicht. Maar Rupsjes Nooitgenoeg vinden nu al, dat eigenaren van een huis waar geen schuld meer op rust, bést wat meer belasting kunnen gaan betalen….

Studenten het haasje

Een Bachelor of Master zal dieper in de buidel moeten gaan tasten voor zijn bul. Prestatiebeurzen moeten worden omgezet in leningen. Die mag je nog wel in 15 jaar aflossen, maar opgeteld bij de perikelen op de starters markt voor woningen en de arbeidsmarkt, voorspel ik een Joop van der Ende musical-versie van “Der Bettelstudent”. De loodgieter, de metselaar en de timmerman gaan de Balkenende norm te lijf.

Red alert! (Alarmfase 4)

Wie alle hersenspinsels van de Studiecommissie Belastingherziening er nog eens op wil naslaan om vooral te weten uit welke hoek de wind straks gaat waaien, kan terecht op de website van het Ministerie van Financiën. Het is ombuigingen, lastenverhogingen en ingrijpende aanpassingen wat de klok slaat in de komende verkiezingsstrijd.

Wat ik mis

Ik mis de strijdkreet “De vervuiler betaalt!”. Als die visie nog actueel is, zouden de grootbanken als aanstichters van de ellende de tekorten maar uit kun megawinsten moeten ophoesten. Ze mogen er van mij best 10 jaar over doen. Gek; ik hoor daar niemand over.

bron : Telegraaf
comments powered by Disqus