Zeswekentermijn voor afhandelen WOZ-bezwaren onrealistisch


Bezwaren tegen gemeentelijke belastingen kunnen sneller worden afgehandeld. Maar voor bezwaren tegen de WOZ-waarde is dit onrealistisch.

Tijdens het plenaire gedeelte van de VNG Belastingconferentie werden een aantal stellingen behandeld. De deelnemers aan de conferentie stemden hierover per sms.

Alex Brenninkmeijer (nationale ombudsman), Tof Thissen (directeur van KING) en Willem Velthuizen (directeur Gemeentebelastingen Rotterdam) gingen onder leiding van NOVA-presentator Twan Huys met elkaar in discussie over de stellingen.

Stelling 1: de zeswekentermijn voor het afhandelen van bezwaarschriften moet ook gelden voor gemeentelijke belastingen

De meeste deelnemers zijn het erover eens dat bezwaren sneller kunnen worden afgehandeld. De termijn voor afhandeling loopt nu tot het einde van het jaar waarin bezwaar is gemaakt. Maar binnen zes weken over 180.000 WOZ-bezwaren beslissen wordt door het overgrote deel van de zaal als onrealistisch gezien. Dit betekent immers een (tijdelijke) overbelasting van de organisatie en een heel andere inrichting van het systeem. Dat komt ook de kwaliteit niet ten goede. Velthuizen ziet een verspreide verzending van WOZ-beschikkingen niet als een oplossing omdat dit ook leidt tot organisatorische problemen.

Uitslag: 39% eens, 61% oneens.

Stelling 2: gemeenten geven de burger te weinig inzicht in de WOZ-waarde

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 180.000 bezwaren ingediend tegen de WOZ-waarde. Dit leidt tot 18.000 rechtszaken. De laatste jaren daalt dit aantal. Volgens Velthuizen betekent het afnemende aantal WOZ-bezwaren dat gemeenten op de goede weg zijn. Volgens Thissen moet de overheid inburgeren. Dat betekent dat brieven van belastingambtenaren vaker door niet-specialisten gelezen moeten worden voordat ze worden verstuurd aan de burgers.

Uitslag: 43% eens, 57% oneens.

bron : WOZ informatiepunt
comments powered by Disqus