Protesteren tegen WOZ-waarde loont - De Stentor 15 februari 2011


Nederlanders hebben een dubbele moraal, als het om de waarde van hun woning gaat. Kan de taxatie hen niet hoog genoeg zijn als het huis in de verkoop gaat, zodra de WOZ-beschikking in de bus valt, gooien ze het over een andere boeg. 'Wat? Is mijn huis getaxeerd op zo'n hoog bedrag?! Dat is het echt niet waard. Hoe komt de gemeente erbij!'
De Nederlander denkt aan zijn portemonnee. Wordt zijn huis getaxeerd en verkocht voor een fantastische prijs, verdwijnt de opbrengst in zijn eigen zak. Maar is de WOZ-waarde hoog, betekent het dat hij meer belasting betaalt. De WOZ-waarde dient als uitgangspunt voor het berekenen van onroerendezaakbelasting, riool- en waterschapsheffing en via het eigenwoningforfait de inkomstenbelasting. Bij overlijden van een eigenaar is de WOZ de basis voor berekening van erfbelasting.
Het kan dus geen kwaad kritisch naar de WOZ-waarde te kijken. De peildatum voor 2011 is 1 januari 2010. Omdat het slecht gaat met de huizenmarkt zijn WOZ-waarden landelijk gemiddeld met 2,3 procent gedaald, blijkt uit gegevens van de Waarderingskamer (zie kaartje).
In enkele gemeenten zijn de prijzen, geheel tegen de trend in, wel gestegen. In Neder-Betuwe (Gelderland) bijvoorbeeld met één procent. Volgens wethouder van Financiën Martin Schuurman heeft dat te maken met schaarste. "Er is de laatste jaren weinig gebouwd, terwijl de vraag groot is. Wij zijn nu bezig met een inhaalslag. Huizenprijzen blijven daarom hoog, wat je terugziet in de WOZ-waarden."
Dat hoeft overigens niet automatisch te betekenen dat ingezetenen ook meer woonlasten gaan betalen. Elk jaar stelt de gemeenteraad het percentage ozb vast. Maar in Neder-Betuwe zijn ook de woonlasten vrij hoog. "Met de ozb zijn we helaas niet goedkoop", zegt de wethouder. "Dat heeft te maken met de artikel 12-status, waarbij de gemeente onder curatele van het Rijk staat, die we lang hebben gehad. Maar met de afvalstoffenheffing zitten we wel laag."
Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben 165.000 huishoudens in 2010 een bezwaarschrift tegen hun WOZ-waarde ingediend. Wie bezwaar wil maken, kan dat zelf doen. VEH heeft voor leden voorbeeldbrieven op haar site staan. Frits de Waard protesteerde vorig jaar tegen de WOZ-beschikking waarin de taxatie van zijn huis was bepaald op 172.000 euro. Hij vond dit te hoog omdat de huizen waarmee de gemeente zijn woning had vergeleken voor lagere prijzen waren verkocht, terwijl zijn woning veel gedateerder was qua keuken en badkamer.
"Ik heb dat met behulp van zo'n voorbeeldbrief gedaan", zegt hij. "Die brief schrijven, was zo gebeurd. Maar toen kwam er een taxateur langs van de gemeente. Ik moest er vrij voor nemen en hij was niet erg vleiend. Hij zei dat mijn argumenten niet deugden en dat het alleen om vierkante meters ging." Uiteindelijk werd zijn WOZ-waarde bijgesteld naar 166.000 euro, zesduizend euro minder.
Mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben kunnen hier een beroep op doen, mits ze voor dit pakket verzekerd zijn. De grote rechtsbijstandverzekeraar Arag biedt bijvoorbeeld een 'ozb-pakket' aan voor 23,88 euro per maand. Niet-verzekerden betalen 125 euro per uur.
Daarnaast zijn er adviesbureaus die je helpen om bezwaar te maken op basis van no cure, no pay. Een van die bedrijven is WOZ-specialisten. "Van de tien dossiers die we behandelen, krijgen we bij acht de WOZ-waarde omlaag", zegt bestuurder Ferdinand de Regt. Hij schat dat het gemiddelde bedrag dat eraf gaat dertigduizend euro is. "Maar dat hangt af van de individuele situatie. Bij duurdere (vrijstaande) woningen is de besparing een stuk hoger."
Ofschoon het lijkt alsof zo'n organisatie gratis werkt, is dat niet zo. Wordt een waardevermindering toegewezen, betaalt de tegenpartij - de gemeente - de kosten op grond van artikel 7.15 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Belangrijk hierbij is dat in het eerste bezwaarschrift wordt gevraagd om een vergoeding van de kosten. Is een bezwaarschrift niet succesvol, hoeft de klant niets te betalen aan deze adviseur. Telefoontjes kosten wel geld, tachtig cent per minuut met een maximum van veertig euro per gesprek. Corresponderen per mail met de servicedesk is kosteloos.
"Wij onderbouwen onze bezwaarschriften met een taxatierapport en de behandelaars zijn academisch geschoolde juristen", zegt De Regt. "Als een bezwaar door de gemeente wordt afgewezen, gaan we zonodig naar de rechter en treden dan op als rechtsbijstandverlener. Als een burger het zelf moet doen, neemt hij deze moeite vaak niet."
Gemeenten taxeren WOZ-waarden modelmatig. Er wordt gekeken naar vergelijkbare panden in de omgeving die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Het is de ervaring van De Regt dat gemeenten pas goed gaan kijken naar een woning als een procedure wordt opgestart. "Factoren als onderhoud en inrichting van een woning zijn dan wel degelijk relevant."
Ook heeft hij nog een tip voor mensen die oudere ouders hebben en op termijn de woning erven. Belastingtarieven bij erven en schenken zijn veel hoger dan de gemeentelijke ozb-tarieven die vaak tussen de 0,1 en 0,2 procent liggen. "De erfbelasting die je moet betalen als kind wordt ook vastgesteld op basis van de WOZ-waarde. Aangezien de eerste schijf van de erfbelasting na vrijstelling van negentienduizend euro, tien procent bedraagt, loont het echt de moeite de WOZ-waarde naar beneden te krijgen. Het kan duizenden euro's schelen."
comments powered by Disqus