Lezersbrief | De Gelderlander 1 maart 2014


WOZ-bureau
Met stijgende verbazing heb ik gelezen dat de gemeenten Arnhem en Rheden burgers oproepen desgewenst zelf in het geweer te komen tegen de WOZ-aanslag en dit niet te doen via een WOZ-bureau, omdat alle belastingbetalers hieraan meebetalen. Allereerst roept de hele constructie van de WOZ-waardebepaling bij mij grote vraagtekens op. Waarom zijn de verschillen per gemeente zo groot, waarom bepalen ze zelf de waarde en waarom doen zij in geval van een bezwaar ook de herbepaling en niet een onafhankelijk bureau?
In 2008 diende ik een bezwaar in omdat de waarde van mijn huis in drie jaar met 58 procent was gestegen. Dit werd ongegrond verklaard. Ik liet het er bij zitten. Twee jaar geleden kwam ik achter het bestaan van de WOZ-specialisten. Omdat de waarde van mijn huis bleef stijgen, besloot ik nog een kans te wagen. Wat schetst mijn verbazing: de waarde ging met bijna 25 procent omlaag. De bewering in het artikel dat je niet minder kans op succes hebt als je je bezwaar zelf indient, komt hiermee in één klap te vervallen.
Vervolgens kun je je afvragen: heb ik al die jaren te veel betaald? En niet alleen aan WOZ, maar ook nog eens aan watersysteemheffing ingezetenen, zuiveringsheffing en alle andere zaken waarin de WOZ-waarde een rol speelt? Dan ontdek je dat je alleen binnen zes weken na dagtekening een bezwaar mag indienen. Een extreem kromme regel en wetgeving. Zeker nu blijkt dat de gemeente Arnhem van de Waarderingskamer (de rijksinstelling die controleert of de waardering onroerende zaken goed wordt uitgevoerd) de meest negatieve beoordeling heeft gekregen die kan worden afgegeven. Ik zou het dan ook billijk vinden als de mensen die destijds een bezwaar hebben ingediend, ook de mogelijkheid krijgen tot een herziening, zeker nu blijkt dat een onafhankelijk bureau je wel in je gelijk stelt.
Linette Buitenhuis
Arnhem
comments powered by Disqus