WOZ-bezwaar wordt een beroep - AD 13 maart 2010


Hoe ingewikkelder de regels, des te groter de behoefte aan hulp. Langs de rijksweg Rotterdam-Breda stond onlangs een groot reclamebord van 'WOZ-specialisten'. Deze financiële dienstverlener maakt van bezwaar tegen de WOZ-heffing een vak. Er zijn nu minstens zes van dergelijke bureaus die de vaak zo gehate woningtaxaties van de gemeenten aanvechten. WOZ-specialisten, een onderdeel van Cournot Financieel, beoefent het WOZ-bezwaarvak dit jaar voor het eerst op grote schaal. Ze zitten als adviseur aan tafel bij woningbouwverenigingen en vastgoedbeleggers om de waarde van het bezit in de hand te houden.
,,Veel mensen laten zich met een kluitje het riet in sturen omdat ze hun rechten niet kennen,'' zegt Ferdinand de Regt van WOZ-specialisten. ,,Maar het komt ook voor dat een bezwaar ongegrond wordt verklaard, omdat ambtenaren niet de juiste regels hanteren. Wij laten desnoods een nieuwe taxatie uitvoeren en gaan als het moet door tot de rechter. Dat kost overigens niets. Als een taxatie wordt aangepast, worden wij betaald door de gemeente. De overheid moet de rechtshulp betalen van mensen die een besluit van de overheid met succes aanvechten.'' WOZ-specialisten brengt ook niets in rekening als succes uitblijft.

De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt al sinds 1994 de waarde van woningen in Nederland. De afgelopen vier jaar staat de wet in het brandpunt van de belangstelling, omdat de waarde van huizen enorm steeg. Aanvankelijk voelden burgers dat vooral in hun portemonnee door een hogere gemeentelijke OZB-belasting, nu telt de fiscale waarde van het eigen huis ook mee in de inkomstenbelasting, de waterschapslasten en het successierecht.
Gemiddeld betalen huiseigenaren 0,1 procent van de WOZ-waarde aan OZB-belasting. Voor een huis met een waarde van 250.000 euro is dat dus 250 euro. Dat de aanslag vaak veel hoger is, komt doordat er nog andere gemeentelijke lasten aan worden toegevoegd, zoals de vergoedingen voor het ophalen van huisvuil en rioolbelasting. In Rotterdam betaalden de inwoners vorig jaar gemiddeld 609 euro aan woonbelastingen, in Apeldoorn 583 euro, in Breda 615 euro en in Goes 470 euro. De bedragen zijn de afgelopen jaren zo sterk gestegen, dat mensen in acht of tien termijnen mogen betalen.
Ook bij de belastingaangifte komt de WOZ-waarde van het eigen huis om de hoek kijken. Eigenaren moeten aan de hand van de WOZ-beschikking het eigenwoningforfait berekenen, een vorm van fictief inkomen. Over dit denkbeeldige inkomen ontvangen de huiseigenaren geen hypotheekrenteaftrek. De hoogte van het forfait bedraagt ongeveer een half procent van de waarde van de woning.
Bovendien moeten huiseigenaren gemiddeld 0,04 procent van hun woningwaarde betalen als onderdeel van de waterschapslasten. Voor een gemiddeld huis is dat 100 euro. De totale waterschapslasten kunnen tot 300 euro oplopen.

Toch, de meeste mensen doen weinig moeite om de WOZ-waarde van hun woning met een bedrag van tienduizend euro omlaag te brengen. Een dergelijk verschil zou op jaarbasis immers maar een paar tientjes aan lasten schelen.
WOZ-specialist De Regt denkt daar anders over. ,,Die tientjes tikken jaar na jaar door. Bovendien gaat de WOZ-waarde een steeds grotere rol spelen in de lastenheffing. Die paar tientjes van nu, zijn straks honderden euro's.''
Mensen verbazen zich er bij het ontvangen van de WOZ over dat de daling van de huizenprijzen niet doorwerkt in de beschikking. De gemeenten houden het erop dat het gaat om waardepeildatum 1 januari 2009, zodat de daling van de huizenprijzen nog niet zichtbaar hoeft te zijn. De Regt vindt dat onzin. ,,In 2008 was er ook heel wat aan de hand op de woningmarkt. In de tweede helft van het jaar brak de crisis in volle hevigheid los. We vinden het vooral bij vrijstaande huizen zeker een argument om bezwaar te maken.''
De meest taxaties zijn niet gebaseerd op onderzoek ter plaatse, maar gebeuren op basis van foto's, tekeningen en verkoopprijzen. De verkoop van een woning staat dan voor een hele straat of zelfs wijk. Daardoor gebeurt het dat huizen met een mindere ligging en een kleinere tuin even hoog worden getaxeerd als mooiere huizen in dezelfde buurt. ,,Ook dan is bezwaar zeker kansrijk,'' zegt De Regt.
comments powered by Disqus