WOZ-specialisten: Krokodillentranen wethouder financiën | De Weekkrant 7 februari 2014


Vandaag is in de Gelderlander te lezen dat wethouder Gerard van Balveren 75.000 euro heeft uitbetaald aan belastingadviseurs die klanten hebben bijgestaan bij het corrigeren van foutieve WOZ-waardes. Ferdinand de Regt van WOZ-specialisten reageert hierop.
De Regt: ,,In vergelijking tot een grotere gemeente als Doetinchem met circa 56.000 inwoners (39.000 inwoners Oude Ijsselstreek) en slechts 8.900 euro aan proceskostenvergoedingen heeft uitgekeerd geeft de wethouder zichzelf naar onze mening een brevet van onvermogen. Gemeenten hoeven deze wettelijke vergoedingen slechts uit te keren als er aantoonbaar een fout is gemaakt door de gemeente bij het bepalen van de WOZ-waarde. In het maatschappelijke verkeer wordt iemand die veelvuldig de fout ingaat een veelpleger genoemd. Deze wethouder legt de verantwoordelijkheid van foutieve WOZ-waardes bij de burger en de ingeroepen rechtsbijstandsverlener. Een kwalijke zaak wat ons betreft.

Deze gemeente heeft zelf overigens veel externe bijstand ingehuurd om werkzaamheden in het kader van de wet WOZ uit te voeren. Kennelijk ontbeert het de eigen WOZ-afdeling van de gemeente aan capaciteit. Een en ander blijkt uit de facturen uit de bijlagen.

In 2013 heeft WOZ-specialisten bij de gemeente opgevraagd welke kosten men had bij het uitvoeren van de wet WOZ over de jaren 2010 tot en met 2012. In deze jaren gaf men volgens eigen opgave van de gemeente slechts enkele duizenden euro’s uit aan proceskostenvergoedingen. Kennelijk heeft men in 2013 75.000 euro uitgegeven. Dit betekent ook dat er veel meer foutieve WOZ-waardes zijn verstrekt dan in de voorgaande jaren.

Beter steekt de gemeente Oude IJsselstreek hand in eigen boezem en zorgt dat inwoners en bedrijven voortaan een juiste WOZ-waarde ontvangen en op een juiste wijze in de belastingheffing worden betrokken.”
comments powered by Disqus