Veel mis met WOZ - AD 9 maart 2013


Steeds meer gemeenten maken een potje van het vaststellen van de WOZ-waarde. Het afgelopen jaar deden liefst 70 gemeenten het zó slecht, dat ze onder verscherpt toezicht zijn gesteld van de Waarderingskamer. Dat is twee keer zo veel als de jaren ervoor. 

De belangrijkste oorzaak is de toenemende werkdruk bij gemeenten, zegt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer. ,,Gemeenten moeten steeds meer werk verzetten met minder mensen en met minder geld. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit.

De werkdruk neemt ook toe doordat steeds meer woningbezitters bezwaar maken tegen hun WOZ. Zij nemen een bureau in de hand om de waardebepaling van hun huis aan te vechten. Deze adviesbureaus schieten de laatste paar jaar als paddenstoelen uit de grond.

,,We worden overspoeld met nieuwe bezwaarschriften van woningbezitters en WOZ-bureaus,'' zegt directeur Liesbeth Sjouw van Belastingsamenwerking Oost-Brabant, een samenwerkingsverband van de vijf Brabantse gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden en Veghel. Ook zij staan onder toezicht van de Waarderingskamer vanwege te veel gemaakte fouten.

Sjouw: ,,Het samenvoegen van verschillende computersystemen is een gigantische klus geweest. Daarbij is het nodige misgegaan en zijn er fouten gemaakt met taxaties of hebben we bezwaarschriften te laat beantwoord. We werken hard om die fouten te repareren.''

De toezichthouder heeft er bij de vijf Brabantse gemeenten op aangedrongen `dringend verbeteringen door te voeren'.

Gezien het groeiende aantal fouten is het des te belangrijker dat woningbezitters kritisch kijken naar hun WOZ-beschikking, stellen de adviesbureaus die bewoners daarbij helpen. ,,De dalende huizenprijzen leiden niet of nauwelijks tot lagereWOZ-waarden,'' zegt directeur Ferdinand de Regt van bureau WOZ Specialisten, een van die vele bedrijven. ,,Het kan lonen om bezwaar aan te tekenen. Zeker als je bedenkt dat de waarde van de woning meetelt in de inkomstenbelasting, de waterschapslasten en het successierecht.''

Dit jaar is het moeilijker dan ooit voor taxateurs om de waarde van een huis zo accuraat mogelijk te bepalen, doordat er weinig vergelijkbare huizen zijn verkocht. Ook dat leidt tot een groeiend aantal bezwaren van particulieren.

comments powered by Disqus