Bepaling WOZ- waarde een 'hele klus' - BN De Stem 2 maart 2013


WOZ is bepalend voor: - Gemeenten verzamelen het hele jaar gegevens waarmee uiteindelijk de waarde van woningen wordt bepaald.

Onroerendezaakbelasting: belasting die huiseigenaren aan gemeente betalen;
Eigenwoningforfait: het bedrag dat huiseigenaren moeten optellen bij hun inkomsten, op de aangifte voor de inkomstenbelasting;


Afschrijving en aftrekdrempel voor monumentenwoningen bij de inkomstenbelasting;
Afschrijvingsgrens gebouwen in vennootschapsbelasting;
Erf- of schenkbelasting: belasting die wordt betaald over een erfenis of een gift;
Watersysteemheffing, voorheen Ingezetenenomslag.
In sommige gevallen valt de WOZ-waarde hoger uit dan vorig jaar. En dat terwijl de woningprijzen dalen
ROOSENDAAL - Aan het taxatiebedrag dat jaarlijks op de deurmat van eigenaren van onroerend goed valt, gaat veel werk vooraf. Gemeenten verzamelen het hele jaar door gegevens waarmee woningen met elkaar kunnen worden vergeleken. Bij het bepalen van de waarde van een woning wordt gekeken naar vergelijkbare panden. Oppervlakte, bouwjaar, woningtype en ligging spelen een belangrijke rol. Maar de laatste jaren zijn daar factoren als onderhoud en de kwaliteit van de woning bijgekomen. En omdat de waarde van een woning pas écht duidelijk wordt op het moment dat die wordt verkocht, wordt er ook gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.
Een hele klus, volgens wethouder John van Hal van de gemeente Rucphen. "Vier mensen zijn het hele jaar bezig met het verzamelen en beoordelen van gegevens over eigen woningen", vertelt hij, "We zijn nu al begonnen met de waardebepaling voor 2014."
Ondanks de tijd die er voor wordt genomen, blijkt dat de WOZwaarde van een woning toch nog kan afwijken van de werkelijke waarde. Aan de huiseigenaar om dan aan de bel te trekken. Bert de Dooij uit Bergen op Zoom is dat zeker van plan. "Vorig jaar heb ik ook stevig bezwaar gemaakt", schrijft hij in een reactie op onze oproep op de site, "Je zou verwachten dat de waardebepaling die daar uit kwam bepalend is voor dit jaar, maar die is nu weer met vele duizenden euro's verhoogd!"
Ook bij Jan en bij Cees, beiden uit Etten-Leur, is de WOZ-waarde van de woning hoger dan vorig jaar. En dat terwijl de huizenprijzen nog steeds dalen. Een telefoontje van Jan naar de gemeente leerde dat het bedrag op het taxatierapport een stuk lager was dan dat op de aanslag. 'Fout van het systeem', volgens de medewerker van de gemeente. Wat Jan betreft kun je beter altijd bezwaar indienen, zodat je zeker weet dat er iemand goed naar je aanslag kijkt.
Uit de reacties blijkt dat er vaker onnauwkeurigheden voorkomen in de taxatie. Het huis van Mirjam uit Etten-Leur bleek een stuk meer waard te zijn dan de, vrijwel identieke, woning van de buren, Evert-Jan zag in het taxatierapport dat zijn woning in EttenLeur met een waarde van 185.000 werd vergeleken met een bungalow van 450.000 euro.
Tom de Jong uit Zevenbergen maakte een rondje door zijn straat en concludeerde dat voor iedere woning een andere WOZwaarde werd vastgesteld en Kees Rooke uit Bergen op Zoom zag dat woningen vergelijkbaar met die van hem werden verkocht voor 35.000 euro minder dan de WOZ-waarde van zijn huis.
Verschillende lezers geven aan hun twijfels te hebben bij de vastgestelde WOZ-waarden en vragen zich af hoe ze bezwaar kunnen indienen.
Overigens betekenen de lagere woningprijzen niet automatisch goed nieuws voor huiseigenaren. De opbrengsten van de onroerendezaakbelasting (ozb), die wordt bepaald aan de hand van de WOZwaarde, vormen een belangrijke inkomstenbron van gemeenten. Als door de lagere taxaties gemeenten in financiële problemen dreigen te komen, verhogen ze vaak het ozb-percentage. Gevolg voor woningbezitters: alsnog meer belasting afdragen.
ROOSENDAAL - Huiseigenaren die het niet eens zijn met de WOZ-waarde van hun woning, kunnen bezwaar aantekenen.
Het taxatierapport is bij iedere gemeente op te vragen. In het rapport staat hoe de gemeente tot de conclusie is gekomen. Bijvoorbeeld welke woningen zijn vergeleken en voor welke prijs vergelijkbare woningen zijn verkocht.
Op het internet zijn tal van voorbeeldbrieven te vinden voor het indienen van een bezwaar. Als een bezwaar voldoende onderbouwd is, laat de gemeente een nieuwe taxatie uitvoeren. In de meeste gevallen zal hier iemand voor langskomen om de woning te bekijken.
Voor mensen die zelf hun vingers liever niet branden aan ingewikkelde juridische termen en procedures, zijn er bureaus die het, in de meeste gevallen kosteloos, namens huiseigenaren doen.
WOZ-specialisten in Zevenbergen is een van de drie landelijke buro's die zich volledig richten op het indienen van bezwaren tegen te hoge WOZ-waarde. En vaak met succes: in 2012 had 72 procent van de 10.426 bezwaren die door WOZ-specialisten werden ingediend een positieve uitkomst.
"We hebben op dit moment al 30 procent meer aanvragen dan vorig jaar rond deze tijd", zegt directeur Ferdinand de Regt. "En dat is logisch. Het is crisis, dan gaan mensen beter op dit soort uitgaven letten en trekken ze eerder aan de bel als ze benadeeld worden."
"Vanaf een verschil van 5 procent tussen de taxatiewaarde volgens de gemeente en de werkelijke waarde, is het zinvol om een bezwaar in te dienen", zegt De Regt. "We zien dat gemeenten er gemiddeld 33.000 euro naast zitten. Netto levert dat toch circa 130 euro op."
Maar het voordeel kan nog verder oplopen. In het geval van erfbelastingen bijvoorbeeld. Over een woning die wordt geërfd, moet ook belasting worden betaald. Als zo'n woning verkeerd wordt getaxeerd, kan een bezwaarschrift al snel duizenden euro's verschil maken.
door

comments powered by Disqus