Steeds meer WOZ-adviseurs - Alphen.cc 12 maart 2012


Sommigen doen dat zelfs gratis. ,,Wij zien dit jaar een forse toename van dit fenomeen. Ons advies: wees kritisch over onder welke voorwaarden je in zee gaat met een adviseur'', zegt Manon van Essen van Vereniging Eigen Huis.

De ozb is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De ozb wordt gebaseerd op de woz-waarde (afkorting van Wet Waardering Onroerende Zaken), het bedrag de woning redelijkerwijs zou hebben opgebracht bij verkoop op de peildatum: 1 januari 2009. De woz-waarde is ook van invloed op heffingen van waterschappen en is bovendien bepalend voor het eigenwoning-forfait dat moet worden opgegeven voor de aanslag inkomstenbelasting. Voor al deze drie de belastingen geldt: hoe duurder de woning, des te hoger de heffing.

Heeft de gemeente de waarde van de woning te hoog ingeschat, dan is het mogelijk om bezwaar in te dienen. Bij de waardebepaling kijkt de gemeente veelal naar de verkoopprijs van 'referentiepanden', vergelijkbare woningen die rond de peildatum zijn verkocht in de buurt. Zijn er grote verschillen in ligging, onderhoud of oppervlakte, dan heb je een goede reden om bezwaar te maken. Je doet dit door binnen zes weken een te brief sturen naar de gemeente, waarin staat dat je de aanslag niet accepteert.

In plaats van zelf in de weer te gaan met een bezwaarschrift, kun je ook iemand inschakelen. Een aantal bureau's claimt zelfs haar diensten gratis aan te bieden.

Als een adviseur namens jou succesvol bezwaar maakt tegen de woz-waarde, heb je recht op een kostenvergoeding op basis van het besluit proceskosten bestuursrecht.

Adviesbureau WOZ-specialisten biedt haar diensten bijvoorbeeld aan tegen deze vergoeding. Omdat een particulier, die zelf bezwaar maakt, deze vergoeding niet krijgt, is de dienst per saldo dus gratis.

Het is geen toeval dat het aantal adviseurs, dat volgens deze rekenmethode werkt, stijgt. Sinds oktober 2009 is de kostenvergoeding voor een woz-bezwaar gestegen van 161 naar 218 euro. Bij een beroep, hoger beroep of cassatie is het tarief van 322 verhoogd naar 437 euro.

WOZ Consultants vraagt naast de kostenvergoeding ook 25 procent van het behaalde belastingvoordeel. ,,Wij vragen dit percentage, omdat het niet zeker is dat uitsluitend werken op basis van de kostenvergoeding op lange termijn juridisch stand houdt'', meent Sander Hansen van WOZ Consultants.

,,Omdat er steeds meer bureaus gaan werken volgens dit no-cure-no-pay principe, kunnen gemeenten wellicht redeneren dat de kostenvergoeding daar niet voor bedoeld is.''

Maar behaalt een adviseur ook altijd betere resultaten? ,,Indien wij een bezwaarprocedure aangaan, is deze in 95 procent van de gevallen succesvol'', zegt Hansen. ,,Daarbij moet ik wel opmerken dat wij in de helft van de gevallen niet aan een procedure beginnen, omdat wij geen resultaat verwachten.''

comments powered by Disqus