Veel mis met WOZ-beschikkingen - Haarlems Dagblad 16 februari 2013


Door janette luichies   

Zevenbergen - Bij veel gemeenten zien ze hem als een grote lastpak. Maar Ferdinand de Regt van WOZ Specialisten vindt dat de gemeenten het grote aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikkingen te wijten hebben aan het slechte werk dat ze zelf leveren. ,,Er gaat heel veel fout.''

Ze vallen deze maand bij veel burgers weer in de bus: de WOZ-beschikkingen waarin de waarde van de koopwoning is vastgesteld door de gemeenten. Belangrijk voor de eigenaren, want die waarde bepaalt hoeveel onroerende zaak belasting (ozb) er moet worden betaald. Maar de waardevaststelling is ook van invloed op de te betalen inkomsten-, waterschaps- en erfbelasting. Een A4-tje kortom dat de burger geld kost en waarmee de woningeigenaren geld kunnen besparen als de waarde van de woning lager wordt. Bezwaar

Iedereen kan zelf bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, maar veel mensen vinden dat te ingewikkeld of hebben er simpelweg geen zin in. Zogenoemde no cure no pay-bureautjes zijn daarop ingesprongen. Zij maken namens de eigenaren bezwaar bij de gemeente en gaan desnoods naar de rechter als het moet. Dat kost de woningeigenaar geen cent. De bureaus verdienen hun geld met de kosten die ze in rekening kunnen brengen bij de gemeente als ze de zaak winnen (zo'n zeshonderd euro per bezwaar).

,,Er gaat heel veel fout bij de vaststelling van de waarde'', zegt Ferdinand de Regt, directeur van WOZ Specialisten. Het bedrijf van De Regt werkt samen met de Vereniging Eigen Huis, de belangenvereniging voor huiseigenaren, maar er zijn veel meer bedrijfjes te vinden op internet die vergelijkbaar werk doen. ,,Gemiddeld wordt er 33.000 euro te hoog getaxeerd'', zegt De Regt. ,,Dat betekent een netto besparing van zo'n 130 euro per huishouden per jaar. Gemeenten bagatelliseren vaak de WOZ-waarde. Dan zeggen ze dat het maar om enkele tientjes ozb gaat, maar er zijn nog drie andere belastingen die ook gebaseerd zijn op de WOZ-waarde en daar hoor je ze dan niet over.''

De Regt wijst erop dat het dit jaar moeilijker dan ooit is de waarde van woningen vast te stellen. Vorig jaar zijn er heel weinig huizen verkocht. Voor de taxatie kijken gemeenten naar de verkoopprijs van vergelijkbare woningen, maar er is momenteel maar weinig vergelijkingsmateriaal, dus de kans op een verkeerde waardebepaling wordt groter.

,,Natuurlijk staat het een ieder vrij om juridische hulp in te schakelen'', roepen veel gemeenten. ,,Maar deze bureaus kosten de gemeenschap onevenredig veel geld.'' Het weerwoord daarop van De Regt is simpel: ,,Dan moeten ze hun werk maar beter doen.'' Moeilijk

Daar komt bij dat sommige gemeenten niets zullen nalaten om het de no cure no pay-juristen zo moeilijk mogelijk te maken. Ze schuiven de bezwaren van de bureaus onderop de stapel. ,,Of ze trekken alles uit de kast om het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Gemeenten als Velsen, Beverwijk, Haarlem en Haarlemmermeer zijn daar voorbeelden van. Soms lijkt het wel alsof ambtenaren zich persoonlijk aangevallen voelen omdat er een bezwaar binnen komt. Alsof ze het allemaal uit hun eigen zak moeten betalen. Dan worden er onnodig procedures gevoerd die de gemeenschap enkele duizenden euro's kosten aan bij voorbeeld rekeningen van de advocaat.''

Sommige gemeenten accepteren de juridische bureaus en kiezen voor een zakelijke insteek. ,,Zaanstad is zo'n gemeente'', zegt De Regt. ,,In Zaanstad lukt het ons om voor 1 mei al onze zaken afgehandeld te hebben. Hoe is het te verklaren dat andere gemeenten hier langer dan een jaar voor nodig hebben? Wij denken dat die gemeenten de zaken bewust traineren. Die gemeenten blijven procederen over zaken die van het begin af aan glashelder zijn. Pure verspilling dus van gemeenschapsgeld.''

De Regt vindt dat gemeenten hun energie beter kunnen steken in een juiste manier van belasting heffen. ,,Daar zou de discussie over moeten gaan. Waarom wordt die niet gevoerd? Gemeenten hebben jarenlang enkel met particulieren te maken gehad die bezwaar maakten. Die konden ze vaak makkelijk met een kluitje in het riet sturen. Ze moeten wennen aan het professionele weerwerk dat wij leveren.''

comments powered by Disqus