Onvrede groeit over te hoge woz-waarde - Leeuwarder Courant 31 januari 2013


ZEVENHUIZEN - Tot grote ergernis van woningbezitters leiden de dalende huizenprijzen niet of nauwelijks tot lagere woz-waarden.

In een aantal extreme gevallen is deze zelfs gestegen, signaleert WOZSpecialisten na een rondgang langs bijna driekwart van de gemeenten: van de 408 gemeenten heeft het bedrijf nu 292 in kaart gebracht. Een totaalbeeld wordt pas eind februari verkregen als alle gemeenten de ozbbeschikking hebben verstuurd.

Bij WOZ-Specialisten heeft zich nu al bijna een kwart meer klagers gemeld ten opzichte van vorig jaar. ,,Veel mensen zijn het oneens met de woz-waarde, omdat zij de huizenprijzen in hun omgeving wel flink zien dalen, maar die daling niet terugzien op hun beschikking'', reageert directeur Ferdinand de Regt van WOZ-Specialisten.

Als er al wel sprake is van een waardedaling op papier, dan leidt dit meestal niet tot een lagere aanslag,

'Burgers voelen zich gepakt door gemeenten'

aldus De Regt. Op grond van de nu beschikbare cijfers signaleert hij een gemiddelde ozb-stijging van 7,6 procent. ,,Burgers voelen zich gepakt door gemeenten en proberen met het bezwaar alsnog hun recht te halen", zegt De Regt.

Veel gemeenten hebben dit jaar al vroeg de woz-beschikking verstuurd, gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari vorig jaar. Huiseigenaren hebben tot zes weken na de dagtekening van de brief de tijd een bezwaarschrift in te dienen. Daarin moeten ze aangeven waarom de vastgestelde woningwaarde in hun ogen niet klopt. Dit kan als bijvoorbeeld blijkt dat vergelijkbare huizen in de buurt voor een lager bedrag dan de woz-waarde zijn verkocht.

,,Door de terugloop van het aantal verkochte woningen, kunnen gemeenten moeilijker een juiste wozwaarde vaststellen. Juist daarom kan het lonen bezwaar aan te tekenen", reageert Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis.

Op de woz-waarde zijn diverse belastingen gebaseerd. Niet alleen de onroerende zaakbelasting, die door de gemeente in rekening wordt gebracht. Ook het waterschap en de belastingdienst (eigen woningforfait) nemen deze woz-waarde als uitgangspunt bij de berekening van hun aanslagen.

Eigen Huis pleit al langer voor een ander systeem van lastenverdeling, zoals een ingezetenenheffing, waarbij huurders en huiseigenaren meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

comments powered by Disqus