Windpark stuwt WOZ-bezwaren - Dagblad van het Noorden 10 augustus 2012


Veel meer bezwaren tegen waardebepaling huizen door komst molens 3 'Gemeente BorgerOdoorn moet vrees voor windpark meewegen'

Exloo De mogelijke komst van een groot windmolenpark in de gemeente Borger-Odoorn heeft het aantal bezwaren tegen de waardebepaling van onroerend goed flink opgestuwd. Er is sprake van drie keer zoveel bezwaren tegen de zogenoemde WOZ-waarde als voorgaande jaren. De gemeente heeft nu 325 bezwaren te verwerken. Vorig jaar waren dat er 110.

Zo'n 118 daarvan hebben rechtstreeks verband met de vrees voor windmolens in de buurt. De bezwaarmakers gaan ervan uit dat alleen al het plan daarvoor de waarde van hun huis behoorlijk laat kelderen. De gemeente ging voor dit jaar uit van de waardebepaling van 1 januari 2011. Volgens de meeste bezwaarmakers is dat niet terecht, omdat toen de gevolgen van de windmolenplannen voor de waarde van de huizen nog niet echt duidelijk waren. Er wordt door veel bewoners van het veenkoloniale deel van Borger-Odoorn rekening mee gehouden dat hun huis nu vrijwel onverkoopbaar is geworden. De vrees voor overlast van de enorme windturbines en het verlies van het open landschap heeft volgens deskundigen een duidelijk effect op de waarde van huizen en dat moet merkbaar worden in de belasting op onroerend goed, maar ook in de inkomstenbelasting. Deskundigen rekenen op zeker 10 procent waardedaling, oplopend tot de helft.

De gemeente zelf wil tijdens de bezwaarbehandeling geen uitspraken doen over de vraag of er rekening is gehouden met de eventuele komst van een windpark. Dit om de bezwaarprocedure niet op voorhand te verstoren.

De sterke stijging van het aantal bezwaren is voor een groot deel toe te schrijven aan de activiteiten van WOZ Specialisten. Dat bedrijf heeft met steun van Platform Storm de bewoners van de potentiële windparkgebieden aangeboden op basis van no cure no pay de onroerendezaakbelasting verlaagd te krijgen. Bedrijven als deze hebben 115 bezwaren ingediend bij de gemeente. Volgens een woordvoerster van de gemeente is er sprake van een landelijke trend. Landelijk zijn er 12 procent meer bezwaren door deze bedrijven.

Belangengroep Platform Storm vindt dat er massaal bezwaar gemaakt moet worden tegen de zogenoemde WOZ-waarde van huizen als actie tegen de windmolenplannen. In die zin valt het resultaat tegen, omdat er in het gebied zeker vijfduizend huizen in de buurt van windpark Drentse Monden. Voor de gemeente Borger-Odoorn is elk bezwaar lastig, omdat de huizen van de bezwaarmakers opnieuw getaxeerd moeten. De gewoonte is dan ook binnen te kijken.

comments powered by Disqus