Actie tegen WOZ-waarde - Noordhollands Dagblad 18 februari 2011


Nederlanders hebben een dubbele moraal als het om de waarde van hun woning gaat. Kan de taxatie hen niet hoog genoeg zijn als het huis in de verkoop gaat, zodra de WOZ-beschikking in de bus valt, gooien ze het over een andere boeg.

De WOZ-waarde dient als uitgangspunt voor het berekenen van onroerendezaakbelasting (ozb), riool- en waterschapsheffing en via het eigenwoningforfait de inkomstenbelasting. Bij overlijden van een eigenaar is de WOZ de basis voor berekening van erfbelasting.Peildatum

Het kan dus geen kwaad kritisch naar de WOZ-waarde te kijken. De peildatum voor 2011 is 1 januari 2010. Omdat het slecht gaat met de huizenmarkt, zijn WOZ-waardes landelijk gemiddeld met 2,3 procent gedaald

. In enkele gemeenten zijn de prijzen,

tegen de trend in, wel gestegen. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben 165.000 huishoudens vorig jaar

een bezwaarschrift tegen hun WOZ-waarde ingediend. Wie bezwaar wil maken, kan dat zelf doen. VEH heeft voor leden voorbeeldbrieven op haar site staan.

Bij het bezwaar maken kunnen mensen een beroep doen op hun rechtsbijstandsverzekering, mits ze voor dit pakket verzekerd zijn. De grote rechtsbijstandverzekeraar Arag biedt bijvoorbeeld een Ozb-pakket aan voor 23,88 euro per maand. Niet-verzekerden betalen 125 euro per uur.Adviesbureaus

Daarnaast zijn er adviesbureaus die je

op basis van no cure, no pay helpen. Zoals

WOZ-specialisten. Van de tien dossiers die we behandelen, krijgen we bij acht de WOZ-waarde omlaag , zegt bestuurder Ferdinand de Regt. Hij schat dat er gemiddeld 30.000 euro vanaf gaat

.

Bij duurdere vrijstaande woningen

een stuk meer.

Het lijkt alsof zo n organisatie gratis werkt, maar dat is niet zo. Wordt een waardevermindering toegewezen, dan betaalt de tegenpartij - de gemeente - de kosten op grond van artikel 7.15 Algemene Wet Bestuursrecht

. Belangrijk

is dat in het eerste bezwaarschrift om een vergoeding van de kosten wordt gevraagd. Is een bezwaarschrift niet succesvol, dan hoeft de klant niets te betalen aan de

adviseur. Telefoontjes kosten wel

, 80 cent per minuut met een maximum van 40 euro per gesprek.

E-mailen met de servicedesk is kosteloos.

Wij onderbouwen onze bezwaarschriften met een taxatierapport en de behandelaars zijn academisch geschoolde juristen , zegt De Regt. Als een bezwaar door de gemeente wordt afgewezen, gaan we zo nodig naar de rechter en treden dan op als rechtsbijstandverlener. Als een burger het zelf moet doen, neemt hij deze moeite vaak niet.

Gemeenten taxeren WOZ-waardes modelmatig. Er wordt gekeken naar vergelijkbare panden in de omgeving die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Het is de ervaring van De Regt dat gemeenten pas goed

naar een woning kijken, als een procedure wordt gestart. Factoren als onderhoud en inrichting van een woning zijn dan wel degelijk relevant. Inkomstenbelasting

Bezwaarmakers moeten geen illusies koesteren als het gaat om het verminderen van lokale lasten. Die tarieven zijn zo laag dat een verlaging van de WOZ-waarde met

vijftigduizend euro hooguit enkele tientjes per jaar scheelt

. Het voordeel gaat pas tellen bij de inkomstenbelasting, omdat over 0,55 procent van de WOZ-waarde - het

eigen woningforfait - inkomstenbelasting moet worden betaald.

Ook heeft De Regt nog een tip voor mensen die oudere ouders hebben en op termijn de woning erven. Belastingtarieven bij erven en schenken zijn veel hoger dan de

ozb-tarieven

. De erfbelasting die je moet betalen als kind, wordt ook vastgesteld op basis van de WOZ-waarde. Aangezien de eerste schijf van de erfbelasting - na vrijstelling van 19.000 euro - 10 procent bedraagt, loont het echt de moeite de WOZ-waarde naar beneden te krijgen. Het kan duizenden euro s schelen.

comments powered by Disqus