Parool: Gemeente kan berg bezwaren niet aan - Het Parool 6 februari 2013


WOZ: Achterstand bij behandeling protesten tegen waardering onroerende zaak slinkt maar langzaam

De gemeente Amsterdam moet nog 2300 WOZ-bezwaren uit 2012 afhandelen. De verwerking van bezwaarschriften is voor de Dienst Belastingen een slepend probleem.

Toegegeven, er komt veel op de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) af in de eerste maanden van het jaar. In korte tijd stuurt de dienst een half miljoen aanslagbiljetten, waarna er binnen zes weken duizenden bezwaarschriften terugkomen.

De DBGA kampt al jaren met problemen bij de afhandeling van deze bezwaarschriften. Waar woningbezitters binnen zes weken moeten reageren om  bezwaar te kunnen maken, overschrijdt de gemeente veelvuldig de termijnen.

Ook gemiddeld genomen was de gemeente aan de langzame kant, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van de lokale rekenkamer. Voor de afhandeling van een bezwaar nam Amsterdam in 2011 gemiddeld 243 dagen, waar het landelijke gemiddelde op 110dagen lag.

Ook WOZ-Specialisten, een bedrijf dat namens woningbezitters bezwaar aantekent, merkt dat in Amsterdam een groot deel van de bezwaren nog niet is afgehandeld. "Grof gezegd is negentien procent van onze bezwaarschriften verwerkt," zegt Ferdinand de Regt van WOZ-Specialisten. Over 2012 heeft hij 188 uitspraken binnen, van de pakweg duizend woningen waarvoor hij een bezwaar heeft ingediend.

Dat een antwoord van de DBGA zo lang op zich laat wachten is om verschillende redenen nadelig voor huizenbezitters, legt De Regt uit. Niet alleen blijven ze
 langer in onzekerheid zitten, de WOZ-waarde speelt ook mee bij de hoogte van de inkomstenbelasting. Het kost ze vaak extra papierwerk, omdat ze hun belastingaangifte later moeten aanpassen.

De traagheid in de afhandeling wekt ook weinig vertrouwen bij de belastingbetaler, die in januari al weer de volgende belastingaanslag op de  deurmat heeft gevonden. Daarmee bewijst de DBGA ook zichzelf een slechte dienst, denkt De Regt. De vertragingen lokken nieuwe bezwaarschriften uit van burgers die het niet vertrouwen, waardoor de extra werkdruk na-echoot in het nieuwe jaar.

Verder kan de trage afhandeling voor de gemeente ook uitlopen op een financiële strop. Zodra de termijnen verlopen moet de DBGA dwangsommen betalen. Die kunnen oplopen tot 1260 euro per bezwaarschrift.

 Die kosten lijken voor de DBGA tot dusver nog te overzien. In 2012 heeft de dienst circa 29.000 euro uitbetaald aan dwangsommen. Klagers moeten daarvoor de DBGA in gebreke stellen en zij weten dat vaak niet. Over het bezwaar tegen de aanslag van 2012 is dat tot nog toe 380 keer gebeurd.

De DBGA zegt dat na het rekenkameronderzoek verbetervoorstellen zijn gedaan aan de gemeenteraad, onder andere over de afhandeling van de bezwaren. De tijd die de DBGA gemiddeld neemt voor een bezwaarschrift is in 2012 al ver teruggedrongen, naar 194 dagen.

 De DBGA vindt het 'erg vervelend' dat mensen nog wachten op antwoord. Zolang een bezwaarschrift over 2012 niet is afgehandeld krijgt de bezwaarmaker geen nieuwe aanslag voor het nieuwe jaar.

Dienst heeft vorig jaar 29.000 euro aan dwangsommen betaald
comments powered by Disqus