Werkwijze

Bij WOZ-Specialisten houden wij van simpel en transparant. Onze dienstverlening is dan ook volledig gebaseerd op het zogenaamde No Cure, No Pay principe. Al onze inspanningen zijn geheel kosteloos tot het moment dat wij voor u als opdrachtgever ook daadwerkelijk een financieel voordeel in de vorm van een teruggaaf in de lokale gemeentelijke belastingen realiseren.

U woont zelf in de woning
Indien de WOZ-waarde met succes wordt verlaagd kent de gemeente een proceskostenvergoeding toe. Wij werken tegen de vergoeding die de gemeente toekent. Op deze manier kost de procedure u niets.

U woont zelf niet in de woning
Heeft u een recreatiewoning, tweede woning en verhuurd u de woning als belegger, dan brengen wij, naast de proceskostenvergoeding die wij van de gemeente ontvangen, 25% excl. BTW van het lokale belastingvoordeel (30,25% incl. BTW) bij u in rekening.

Quick-scan

Nadat de aanvraag is ontvangen wordt uw WOZ-waarde gecontroleerd. Wij dienen het bezwaar voor u in.

Een quick-scan is altijd kosteloos en voeren wij uit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst tot dienstverlening.

Machtiging & Overeenkomst

Zodra uit de quick-scan van het dossier blijkt dat er een redelijke kans op aanpassing van de WOZ-waarde is, gaan wij over tot de behandeling van de aanvraag. Omdat wij namens u als opdrachtgever rechtshandelingen verrichten is het noodzakelijk dat u ons hiervoor machtigt. Degene die de beschikking ontvangt, de belastingplichtige, dient de machtiging en overeenkomst te ondertekenen. Wij sturen deze machtiging naar de gemeente/ het samenwerkingsverband.

De machtiging stellen wij op en tekent u samen met de overeenkomst tot dienstverlening.

Online dossier

Na ontvangst van de getekende machtiging en overeenkomst worden de inloggegevens van het online dossier per e-mail verzonden.

Alle documenten, stappen in het proces, aantekeningen van de behandelaar en uiteindelijk ook de financiƫle afwikkeling zijn in het online dossier nauwgezet te volgen.

Niet alles verloopt digitaal, soms is het ook noodzakelijk om de specifieke situatie van het gebouw goed te kennen en daarvoor wellicht ook aanvullende stukken te ontvangen waaronder bijvoorbeeld een bouwtekening. Wij nemen dan telefonisch contact op en incidenteel bezoeken wij de woning.

Woning (waar u zelf in woont)

No cure no pay, geen kosten.
Wij werken tegen de vergoeding die de gemeente toekent
.

Woning (waar u niet zelf in woont)

No cure no pay. Wij werken tegen de vergoeding van de gemeente. Daarnaast vragen wij een succesfee 25% exclusief BTW van het voordeel in de lokale belastingen.

Beleggers

No cure no pay. Wij werken tegen de vergoeding van de gemeente. Daarnaast vragen wij een succesfee 25% exclusief BTW van het voordeel in de lokale belastingen.