Klopt de WOZ-waarde van mijn woning?

U kunt via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen gratis opvragen. Daarnaast is het ook mogelijk om bij uw gemeente een taxatieverslag op te vragen van uw woning of bedrijfspand. Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u controleren of de WOZ-waarde ongeveer klopt.

WOZ-waardeloket

De waarde van onroerende zaken (de WOZ-waarde) is voor iedereen openbaar. Dit houdt in dat u van elke woning in Nederland inzicht kunt krijgen in de WOZ-waarde. Inzicht krijgen in de betreffende WOZ-waarde krijgt u via het WOZ-waardeloket.

De kans bestaat dat uw gemeente nog niet op dit loket is aangesloten. Mocht dit het geval zijn, kunt u via de website van uw gemeente controleren hoe zij deze gegevens dan verstrekken. Eventuele vragen over uw WOZ-waarde kunt u overigens altijd aan de gemeente stellen.

De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat ook op de WOZ-beschikking. Deze kunt u opvragen via MijnOverheid.nl of uw gemeente.

Taxatieverslag opvragen bij uw gemeente

Alle gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde door het uitvoeren van een taxatie. Van deze taxatie maken zij een taxatieverslag, waarin aangegeven is hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Dit taxatieverslag kunt u altijd bij de betreffende gemeente opvragen. Sommige gemeenten sturen het taxatieverslag direct mee bij het verstrekken van de WOZ-beschikking. Een WOZ-beschikking ontvangt u als u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak bent.

Wat staat er in een taxatieverslag?

In ieder geval vermeldt het taxatieverslag het type object (bijvoorbeeld een tussenwoning of vrijstaande woning), het bouwjaar, de grootte van de woning en de grootte van het perceel en eventuele bijgebouwen, zoals een garage of schuur. Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt.

Kadaster

U kunt via het Kadaster informatie krijgen over de aankoopprijs van één of meerdere woningen met de koopsominformatie. U kunt hiermee de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen vergelijken. Het gaat dan om woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar (waardepeildatum).

Twijfelt u aan de WOZ-waarde van uw woning?

Wilt u graag weten of de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde juist is? Wij controleren deze waarde gratis voor u. Zo weet u altijd of de WOZ-waarde juist en eerlijk is vastgesteld. U kunt de WOZ-Check invullen en u weet binnen enkele minuten of uw WOZ-waarde juist is of niet.

Is de WOZ-waarde te hoog vastgesteld en wilt u graag bezwaar indienen, maar heeft u geen zin in het zelf voeren van de bezwaarprocedure? Wij nemen u deze procedure geheel uit handen.