Eerlijke WOZ resultaten – uw woning met de Juiste Waarde

Wilt u de WOZ-waarde verhogen of juist verlagen. Iedereen wil toch een eerlijke WOZ-waarde. Wij werken samen met het taxatiebureau De Juiste Waarde. Wij proberen met hen de juiste en eerlijke WOZ-waarde voor elkaar te krijgen.

Een eerlijk WOZ resultaat voor u. Hoe doen wij dat?

Voor de juiste WOZ-waarde is het cruciaal dat wij voldoende weten van uw woning. Is uw woning luxe afgewerkt of dient er juist onderhoud gepleegd te worden aan de woning. De door ons ingeschakelde taxateurs houden hier rekening mee. Zo

In de WOZ-Check vragen wij u dan ook om informatie te verstrekken over uw woning. Op die manier kunnen wij zo goed mogelijk via het model bepalen wat de eerlijke waarde van uw woning is. Zo weet u dat u niet te veel belasting betaalt.

Bezwaar indienen

Blijkt uit de WOZ-Check dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld en is de dagtekening van uw WOZ-beschikking niet ouder dan 6 weken, dan kunnen wij voor u bezwaar indienen. U laat uw gegevens achter en wij zorgen voor een transparante werkwijze.

Na het achterlaten van uw gegevens sturen wij u een e-mail waarin wij u verzoeken stukken toe te sturen. Om als uw gemachtigde te kunnen optreden hebben wij een machtiging nodig. Hiermee geeft u ons toestemming om namens u bezwaar in te dienen.

Ook ontvangen wij graag de overeenkomst retour, samen met een kopie van aanslagbiljet. Als wij deze stukken van u binnen hebben dan gaan wij direct voor u aan de slag.

Wist u dat u het gehele proces digitaal kan volgen bij ons. Altijd en overal de status van uw dossier kunt inzien en exact kunt volgen wat wij naar de gemeente versturen!

Hoe wordt een eerlijke WOZ- waarde bepaald?

Om tot de juiste WOZ-waarde te komen wordt uw woning vergeleken met verkochte woningen bij u uit de buurt. Deze woningen hoeven niet identiek te zijn. Met de onderlinge verschillen wordt in de waardering rekening gehouden. Er wordt gekeken naar wat uw woning waard was op de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt op 1 januari van het jaar ervoor.

Voorbeelden:

Belastingjaar 2022: waardepeildatum 1 januari 2021

Belastingjaar 2023: waardepeildatum 1 januari 2022

Is uw woning rond de waardepeildatum verkocht? Dan wordt de WOZ-waarde vastgesteld op het eigen verkoopcijfer. Daarbij wordt het eigen verkoopcijfer wel geïndexeerd naar de waardepeildatum en wordt er rekening gehouden met eventuele aanpassingen die na de aankoop zijn gedaan.

WOZ-waarde laten controleren? Vul de WOZ-check in. Wij controleren gratis en vrijblijvend de WOZ-waarde voor u.